Farøvej

Farøvej 2

Mejeri og frysehus på Farøvej 2 i 1949.

Mejeri og frysehus i 1951.

Farøvej 4

Her drev Musse og Hans Hansen landbrug. Musse var datter af Eli og Gotfred Hansen. Se familiealbummet.

Farøvej 5

Dalmosegård på et Odense Luftfoto fra 1951. (Det Kgl. Bibliotek). Matrikel 11a.

Farøvej 7

Matrikel 11ac og 11r. I 1894 fik styrmand  Hans Christian Hansen skøde på ejendommen på Farøvej 7. Det havde han endnu ved matriklen i 1932. I mellemtiden var han også blevet slagter på Østerskovvej 2. H.C. Hansens underskrift på skødets tekst i skøde- og panteprotokollen findes på https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16511972#33267,4285096

Optegnelserne i realregisteret findes på https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124639,18374192

Ved matriklen i 1950 ejede tømrer Hans Peter Olsen ejendommen.

Sylvest Jensen luftfoto fra 1949. Ejer: Hans Peter Olsen.

Farøvej 7 på Odense luftfoto fra 1951. Ejer: Hans Peter Olsen.

Herunder husstanden på Farøvej 7 ved folketællingen i 1911. Indtasteren har fået galt fat på Karlas fødselsdag. Karla blev født 25.12.1891.

H.C. Hansen døde i 1947.

Farøvej 9

Der arbejdes i marken med hest på matrikel 11h. Vandpost på gårdspladsen ved hækken. Opført i 1875. Ved folketællingen i 1940 havde tømrer Frederik Henrik Henriksen, f. 1889, sit værksted her. Svend Andersen luftfoto, 1950-54.

Farøvej 10

Den eneste søn fra Dalmosegård, karetmager Anders Marius Holm, fik skøde på matr. 11k og 27f den 10.12.1930. Han byggede huset og indrettede karetmagerværksted. I 1944 købte tømrermester Alfred Rasmussen ejendommen.

Et luftfoto fra 1951 kan ses på http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1187160

Farøvej 13

Ejendommen, matrikel 11d, kan ses fra syd på et Odense luftfoto fra 1951.

Ejerforholdene 1835-1921 fremgår af disse to sider i Realregisteret: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124638,18373901

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124639,18374211

Farøvej 14

De to fotos af Farøvej 14 er fra ca. 1970. De er modtaget af Kenneth Nøhr. Hertil flyttede hans oldeforældre på mødrene side i 1947 fra deres gård på Vesterskov (Wilckengård, Grønsundvej 618, matr. 21a). Kristian Nielsen var udlært karetmager, men blev landmand. Hans hustru Johanne var medstifter af Bogø Husholdningsforening. 

Farøvej 16

Sømandsgård på Farøvej 16.

Sømandsgård på Sylvest Jensen-luftfoto fra 1939. 

Sømandsgård, beskrevet i "Danske gårde", 1989.

Farøvej 18

Hanemosehus under nedbrydning på Geoplan-luftfoto fra 1973.

Farøvej 20

Gården på Farøvej 20, matr 20e, på et luftfoto fra 1939. Ifølge Spilckers oversigt fra 1946 var ejendommen på 21 tdr. land, opført i 1908. Blandt de tidligere ejere kan nævnes Marius Johannes Larsen Allerup og hans kone Vera Allerup, datter af karetmager Georg Hansen i Smedestræde. De overtog gården i 1927. Besætningen var på 2 heste, 15 stk. hornkvæg og 10 svin.

De tidligste ejere kan ses i Realregisteret, side 419.

Farøvej 20 i 1952.