Handel

For Danmark som helhed begyndte handel og omsætning først at få stigende betydning som erhverv i midten af 1800-tallet, og ved århundredeskiftet levede godt 10 pct. af befolkningen af det. Betydningen steg noget op igennem 1900-tallet, og i 1970 stod handel og omsætning for 14 pct. af befolkningens forsørgelse.

Denne udvikling var også mærkbar på Bogø. Der dukkede butikker op i hovedgaden. Gradvis blev århundreders selvforsyning erstattet af pengeøkonomi og et marked i vækst. I 1890 var det dog stadig kun 3 pct. af Bogøs befolkning, der levede af handel og omsætning.


  • Bogø Brugsforening - stiftet 1893. Købmandsbutik før det.

Bønderne på Bogø handlede i 1700-tallet hos købmand Ditlev Staal i Stubbekøbing, når de skulle bruge søm og andre byggematerialer. En regning fra 1893-94 fra købmand Staal til alle gårdmænd på Bogø er bevaret.