Handel

Indhold

I store træk

For Danmark som helhed begyndte handel og omsætning først at få stigende betydning som erhverv i midten af 1800-tallet, og ved århundredeskiftet levede godt 10 pct. af befolkningen af det. Betydningen steg noget op igennem 1900-tallet, og i 1970 stod handel og omsætning for 14 pct. af den danske befolknings forsørgelse. 

Denne udvikling var også mærkbar på Bogø. Der dukkede butikker op i hovedgaden. Gradvis blev århundreders selvforsyning erstattet af pengeøkonomi og et marked i vækst. I 1890 var det dog stadig kun 3 pct. af Bogøs befolkning, der levede af handel og omsætning.

Indkøb i 1793-94

Bønderne på Bogø handlede i 1700-tallet bl.a. hos købmand Ditlev Staal i Stubbekøbing, når de skulle bruge søm og andre byggematerialer. En regning fra 1793-94 fra købmand Staal til alle gårdmænd på Bogø er bevaret.

Brugsforeningen

Ved disken i Bogø Brugs i 1928. Uddeler Alfred Nielsen i spidsen.

Artikel i anledning af Brugsens 100 års jubilæum i 1993. Gårdejer Ingvard Hansen havde på det tidspunkt været formand siden 1981. Formodentlig Ugebladet for Møn.

Ulrik Bonnerup tiltrådte som uddeler den 15. marts 1993. Efter sine første 10 år på posten kunne han i et interview i Folketidende, 14.6.2003, fortælle, at Brugsen i dette tiår havde haft en omsætningsfremgang på 270 pct.

Købmænd

Bogø Hovedgade 158 - matrikel 88a

Forretningen i købmand J.W. Tjørnebys tid. Udateret foto af fotografen A.M. Knudsen, Nr. Alslev, der også tog mange skolebilleder på Bogø. Fra Museum Sydøstdanmark i Stege.

I 1882 overtog lærer Knud Larsen ejendommen. Han solgte i februar 1884 til Hans Frederik Steffensen, der var den første købmand på adressen. Hans Frederik Steffensen solgte i oktober 1896 til sønnen Frederik Valdemar Steffensen. Valdemar Steffensen solgte i juni 1908 til Johannes Langhoff. Johannes William Tjørneby købte forretningen i december 1919 og afhændede den omkring 1957 til Knud Rasmussen, der drev den til 1990. Knud Rasmussen var som det ses den femte købmand i forretningen, og det er således forkert, når der i artiklen nedenfor kun tales om fire købmænd.

Efter 33 år afhændede Tove og Knud Rasmussen pr. 1. april 1990 deres købmandsforretning i Bogø Hovedgade 158 til Erik og Anne-Marie Hansen fra Korsør.

Bogø Hovedgade 158. Faxe i Stege leverer øl og vand til købmand Rasmussen. 1970'erne.

Derefter var der som den sidste en Spar-købmand, som ophørte i 2002. Omkring 1993 blev postekspeditionen omdannet til postbutik og placeret hos Spar-købmanden. I december 2001 overtog Brugsen postbutikken.

Bogø Hovedgade 118 - matrikel 124

Fra 1876 til 1893 havde tre købmænd forretning her. Th.A. Trojel, Carl Alexander og Karl Johan Marius Halling. Halling gik konkurs i 1894.

Ejendommens blad i Realregisteret.

Halling annoncerede vedholdende i Stubbekøbing Avis.

Bogø Hovedgade 112 - matrikel 44b

Forbrugsforeningen for Bogø og Farø købte i december 1894 matrikel 44b og opførte en forretning. I juni 1907 solgte brugsforeningen huset til maler Niels Anton Larsen. Senere var også Johannes Iversen, Jens Christian Jensen og Hansine Marie Jakobsen ejere, hvorefter sidstnævnte solgte til Oline Korsholm, f. Jakobsen, i november 1916. Oline Korsholm solgte i november 1923 til skibsfører Hans Jørgen Ipsen, hvis hustru Alma var den, som passede butikken, mens manden havde travlt andetsteds. De solgte i august 1937 til Magda Agnete Nielsen, f. 1911. Hun drev forretningen videre sammen med sin far, den tidligere brugsuddeler Alfred Nielsen.

Hans Jørgen Ipsen og fru Alma havde forretningen fra 1923 til 1937.


Købmand Alfred Julius Nielsen overtog forretningen i Bogø Hovedgade 112 i 1937 sammen med datteren Magda, f. 1911. Her er han fotograferet foran forretningen som 88-årig i 1964.

Bagere

Bogø Andelsbageri erhvervede grunden Smedestræde 2, matrikel 53g, i marts 1908. Ifølge Statstidende for marts 1911, s. 79, var det til Firmaregisteret blevet meddelt at bestyrelsen for Bogø Andelsbageri var ændret således at gårdejer Rasmus Jacobsen Kas, gårdejer Morten Peter Petersen og skomager Frederik Schmidt, alle af Bogø, var udtrådt, mens tømrer Hans Petersen Galle, husmand Lauritz Hemmingsen og statshusmand Marius Sørensen, ligeledes alle af Bogø, var indtrådt i bestyrelsen. Fra 1. september 1911 blev bager Andersen fra Møn ansat som bestyrer. Allerede i 1913 solgte Bogø Andelsbageri til en privat bager som også var snedker. I december 1922 rykkede bagermester Jens Frederik Christensen ind i huset. Derefter fik bager Hans Henry Palle (f. 1914) næringsbrev som bager på Bogø i 1946. I matriklen for 1950 stod Thorvald Clausen som ejer. Bagermester Ib Hougaard Frederiksen overtog bageriet i 1954 og havde det indtil 1991.

Julius Albert Villiam Gottlieb, f. 1852, bagermester, flyttede formentlig ind i Bogø Hovedgade 88  i 1882. Ifølge skibsfører H.P. Nielsens erindringer havde Gottlieb i 1890'erne en bod med kager og slik i skoven, når der var børneskovtur. Hans kone, Kirsten Gottlieb, drev en manufakturhandel på stedet, og senere indrettede datteren Betty Gottlieb, f. 1883, en lille forretning med kaffe og slik i huset.

Bager Olsen, bager Hansen og bager Thomsen havde forretning og bageri på Bogø Hovedgade 73. Hans Peter Olsen solgte bageriet til Peter Johannes Hansen i 1913. Denne søgte i 1923 en ung pige i nedenstående annonce i Lolland-Falsters Folketidende.


Bagermester P. Hansen og frue

Thomsens bageri, også kaldet det gamle bageri, med udsalg og en lille café i forhuset. Opført i 1880. Bageriet lå i nordenden af baghuset. I sydenden var der en lille grisesti. Bygningerne blev revet ned i efteråret 2021. Udsnit fra Odense Luftfoto, 1951, Det Kgl. Bibliotek.

Ovnene i bageriet i baghuset blev fotograferet ved nedrivningen i 2021. I den øverste blev det finere brød bagt, i den nederste rugbrød. Når folk skulle have stegt deres and eller gås til jul, var det den nederste ovn, der blev brugt.

Fastelavn og tøndeslagning ved Andelsbageriet i 1910

I 1910 slog ca. 90 børn katten af tønden ved Andelsbageriet, bageriet i Smedestræde 2. (Stubbekøbing Avis, 1. marts. 1910).

Bogø Andelsbageri erhvervede grunden, matrikel 53g, i marts 1908. Ifølge Statstidende for marts 1911, s. 79, var det til Firmaregisteret blevet meddelt at bestyrelsen for Bogø Andelsbageri var ændret således at gårdejer Rasmus Jacobsen Kas, gårdejer Morten Peter Petersen og skomager Frederik Schmidt, alle af Bogø, var udtrådt, mens tømrer Hans Petersen Galle, husmand Lauritz Hemmingsen og statshusmand Marius Sørensen, ligeledes alle af Bogø, var indtrådt i bestyrelsen. Fra 1. september 1911 blev bager Andersen fra Møn ansat som bestyrer. 
Ovenfor har vi måske det foto, som omtales i avisens reportage fra tøndeslagningen i 1910. Bageren til højre kan være den bageribestyrer L.V. Jensen, f. 28.5.1868, som vi finder på matr. 53e i folketællingen 1911. Han er gift; det er måske hans kone Marie, der kigger så venligt interesseret ud ad vinduet til venstre, og deres to børn på 12 og 14 år, Otto og Ingeborg, er i givet fald nok med i flokken. Ved folketællingen i 1906 arbejdede Ludvig Vilhelm Jensen hos Kgl. Hofbager E. Rubows Efterfølger i Vimmelskaftet 37. 

Billedet er fra Mia Dahl Gerdrups samling.

Blomster og souvenirs

Kiosk

Betty Gottlieb, f. 1883,  havde en lille forretning med kaffe og slik i huset i Bogø Hovedgade 88.

I 1961 overdrog Karen Stigfeldt sin blad- og isforretning i Bogø Hovedgade 155 til datteren og svigersønnen, Antoinette og Svend Maymann (f. 1897). I 1969 stoppede de med bladudsalget.

Mejeriudsalg

Hans Ewald fra Bogø Andelsmejeri handler fra mejeriets mælkevogn med fru Albrekt i Bogø Hovedgade ved Jørgensmindevej.

Slagtere

H.C. Hansens slagterforretning, ca. 1927. Østerskovvej 2. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Trikotage og manufaktur

Kirsten Gottlieb, f. 1853, drev en manufakturhandel i Bogø Hovedgade 88, jf. folketællingen for 1911.

Sømandsenken Kristine Møller etablerede i 1926 en manufakturhandel i Bogø Hovedgade 124. Den blev i 1964 overtaget af en anden sømandsenke, Sylvia Petersen, som drev den indtil lukningen i 1975.

Ved siden af manufakturforretningen i nr. 124 lå Tatol i nr. 122. Her ses de to forretninger på et Odense luftfoto fra 1951.

Forretningslivet i 1962 - et punktnedslag

Bogø Avis bragte nytårshilsner fra øens handlende, håndværkere og servicevirksomheder. Her nævnes hovedparten. Listen er ikke udtømmende, men giver dog et øjebliksbillede af forretningsvirksomheden på Bogø i 1962. Se også siden Forretninger.