Handel

I store træk

For Danmark som helhed begyndte handel og omsætning først at få stigende betydning som erhverv i midten af 1800-tallet, og ved århundredeskiftet levede godt 10 pct. af befolkningen af det. Betydningen steg noget op igennem 1900-tallet, og i 1970 stod handel og omsætning for 14 pct. af den danske befolknings forsørgelse.

Denne udvikling var også mærkbar på Bogø. Der dukkede butikker op i hovedgaden. Gradvis blev århundreders selvforsyning erstattet af pengeøkonomi og et marked i vækst. I 1890 var det dog stadig kun 3 pct. af Bogøs befolkning, der levede af handel og omsætning.

Indkøb i 1793-94

Bønderne på Bogø handlede i 1700-tallet bl.a. hos købmand Ditlev Staal i Stubbekøbing, når de skulle bruge søm og andre byggematerialer. En regning fra 1793-94 fra købmand Staal til alle gårdmænd på Bogø er bevaret.

Brugsforeningen

 • Bogø Brugsforening blev stiftet i 1893. Før etableringen af Brugsen var der købmandsbutikker i Hovedgaden, og de to butiksformer blev ved med at eksistere side om side i godt 100 år.
 • I dag er Brugsen den eneste tilbageværende dagligvarebutik. Se en liste over formænd og uddelere.

Ved disken i Bogø Brugs i 1928.

Købmænd

Efter 33 år afhændede Tove og Knud Rasmussen pr. 1. april 1990 deres købmandsforretning i Bogø Hovedgade 158

Købmand Alfred Julius Nielsen overtog forretningen i Bogø Hovedgade 112 i 1938. Her er han fotograferet foran forretningen som 88-årig i 1964.

Bagere

Blomster og souvenirs

Kiosk

I 1961 overdrog Karen Stigfeldt sin blad- og isforretning i Bogø Hovedgade 155 til datteren og svigersønnen, Antoinette og Svend Maymann (f. 1897). I 1969 stoppede de med bladudsalget.

Mejeriudsalg

Slagtere

Trikotage og manufaktur


Forretningslivet i 1962 - et punktnedslag

Den sidste Bogø Avis, der udkom i 1962, bragte nytårshilsner fra øens handlende, håndværkere og servicevirksomheder. Her nævnes hovedparten. Listen er ikke udtømmende, men giver dog et øjebliksbillede af forretningsvirksomheden på Bogø i 1962. Se også siden Forretninger.


 • - Sv.Å. Sørensen, Barbermester,
 • - G. Wilkki, Malermester,
 • - Erik Larsen, Vognmand
 • - Bogø Brugsforening,
 • - Allan Andersen, Fiskehandler,
 • - LMAF, Bogø (foderstoffer),
 • - Bogø Gæstgivergård,
 • - Ib’s konditori,
 • - Møns Bank,
 • - B. Nymann, Ostehandler, Hegnede,
 • - Kurt Hansen, Installatør,
 • - Aksel Jensen, Vognmand,
 • - Sv.E. Olsen, Orio, Hønseri,
 • - Martin Pedersen, Fragtmand,
 • - W. Schytte, Vognmand,
 • - Sv.Å. Rex, Murermester,
 • - Ejvind Christoffersen, Frugtavler,
 • - Chr. Hemmingsen, Vognmand,
 • - Hansine Hemmingsen, Skrædder/strik,
 • - Helmer Christiansen, Smedemester,
 • - Præstø Amts Færgevæsen,
 • - Sigfred Nielsen, Tuborg Depot,
 • - Willy Jensen, Esso Service,
 • - A. Nielsen, Købmand,
 • - A. Rasmussen, Tømrermester,
 • - A.P. Hansen, Slagter,
 • - Kr. Nielsen, Vognmand,
 • - Tjørnebys efterfølger, Købmand Knud Rasmussen,
 • - Åge Lockenwitz, Frugtavler,
 • - A. Breitenstein, Møller,
 • - K. Thomsen, Bagermester,
 • - P. Steffensen, Vognmand,
 • - Holger Madsen, Fiskehandler, Hårbølle,
 • - Sylvia Petersen, Manufaktur,
 • - J.P. Larsen, Sparebud,
 • - Antoinette og Svend Maymann, Kiosk.