Bogøs navn

Databasen Danmarks Stednavne fra Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet rummer p.t. 210.000 danske stednavne med deres historiske kildeformer. Her er de skriftlige belæg for navnet Bogø siden 1200-tallet fundet frem. Formen Bochoe fra 1326 stammer fra et dokument, der er affattet på Bogø, dog ikke på dansk, men på plattysk (nedertysk). Kildeforkortelser kan fremsøges på denne side.