Sundhedsvæsen

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af administrationen af sundhedsvæsenet gennem tiden, dvs. embedslægevæsen, amtslægekreds og lægekreds mm.