Retsvæsen, sognefoged, politi

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af retsvæsenet med bl.a. herredsfogederne og politimyndigheden gennem tiden.

Personalhistorisk stof til emnet findes under sognefogeder.

I henhold til kgl. anordning af 5. marts 1966 henlagdes Bogø kommune fra 1. april 1966 fra Nykøbing retskreds til Stege retskreds .