Retsvæsen, sognefoged, politi

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af retsvæsenet med bl.a. herredsfogederne og politimyndigheden gennem tiden.

Personalhistorisk stof til emnet findes under sognefogeder.