J. P. J. Drejer

Dette portræt af den navnkundige Bogø-fisker og styrmand Jakob Peter Jørgensen Drejer (J.P.J. Drejer) (1849-1916) er nyfundet i 2021 af Berit Hansen og researchet og scannet af Mia Dahl Gerdrup. Det har tilhørt Aage Drejer (Smede Aage).

Det var Jakob Drejer, der i 1893 udførte og skænkede den gipsbuste af Christen Berg, som pryder væggen i Forsamlingshusets store sal.

Efter en tid som ejer og fører af den velsejlende drivkvase "Hvorfor" af Bogø blev Drejer havnefogedassistent ved Københavns Havn.

Jakob Peter Jørgensen Drejer (1849-1916). Personrapport ved Arne Christiansen.

Stubbekøbing Herred, Navneregister. Læst 7. august 1883.

Drejer som kvaseskipper på Bogø

1883

J.P.J. Drejer sælger en god drivkvase, da han har fået hjælp af ministeriet til bygning af en kvase, der egner sig til flere slags fiskeri. Annonce i Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 16. november 1883.

1891

Fisker J.P.J. Drejer fra Bogø vandt i juli 1891 en kapsejlads ved Bellevue i sin kvase "Hvorfor". I Berlingske Tidende, 25. juli 1891, er der en farverig beskrivelse af den eksklusive fest i Tivoli, hvor Drejer fra Bogø fik overrakt præmien for sin sejr i 4. løb med 'Hvorfor'.


Drejer deltog i 1891 med sin kvase i en kapsejlads for fiskefartøjer, som blev afholdt ud for Bellevue af Dansk Forening for Lystsejlads. 112 både havde givet møde ved starten. Af avisreferater fremgår det, at fjerde løb blev vundet overbevisende af Drejer. “I fjerde Løb, for Fiskekuttere og Kvaser under 10 Tons, vare Tiderne: “Hvorfor”, J.P.J. Drejer, Bogø, 3 T. 49 M. 34 S., “Tumleren”, Julius Gunnersen, Taars, Nakskov, 4 T. 22 M. 5 S og “Aurora”, L. Lund, Kragenæs, Lolland, 4 T 24 M. 42 S.” Sejladserne blev overværet af flere kongelige, og dommer var kaptajn Drechsel. Præmierne blev under stor festivitas overrakt i Tivoli, hvor der var indrettet en festplads til de 700 sømænd, der havde givet møde. Kampdommeren aflagde beretning om udfaldet af kapsejladsen og uddelte præmierne. Stærke hurraråb hilste de sejrende bådførere. Læs reportagen i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 25. juli 1891, side 2, spalte 2. Den går over to spalter. (Linket åbner til en pdf-fil på 2,3 Mb, som det tager et øjeblik at hente. Den bliver læsbar ved 3-400 pct. zoom). Beskrivelsen fra aftenfesten i Tivoli tyder på, at det var en god dag for J.P.J. Drejer.

Artikel af J.P.J. Drejer i Fiskeritidende 1891

J.P.J. Drejer, Fiskere i bestyrelsen, Fiskeritidende, Medlemsblad for Dansk Fiskeriforening, 1891, No. 50, 15. december. Artikel af Bogø-fiskeren J.P.J. Drejer i Fiskeritidende 1891 (genoptryk fra DFT, 1991).

Eksamen fra Bogø Navigationsskole

Eksamensprotokol fra Bogø Navigationsskole, september 1871. Som nr. 165 står Jakob Peter Jørgensen, Bogø.

Buste til ære for velgøreren Christen Berg

Buste af Christen Berg i Bogø Forsamlingshus, "udført og skænket af Jakob Drejer i 1893".