Laurits Gregorius Pasbjerg

Født 25. december 1821 i Svendborg. Hjælpepræst på Bogø 1865-1871. Præst på Bogø 1874-1880. Derefter præst i Torkildstrup fra 1880 til sin død i 1887.

Forældre: byskriver i Stege og herredsskriver på Møn, Mathias Jacob Pasbjerg (-1859) og Petra Elisabeth Bering, der var en datter af Vitus Bering (-1816).

Caroline Charlotte Hansine Rasmussen var gift med Laurits Gregorius Pasbjerg.

Laurits Gregorius Pasbjerg, f. Svendborg, 25/12 1821; ~ 29/7 1853 med Caroline Charlotte Hansine Rasmussen; hendes Fader: Poul Abraham Rasmussen., Eier af Bøgeskovgd., Skaarup S.; Moder: Christine Schjerning. Se nærmere i Wibergs præstehistorie.

På matrikel 29g af Bogø (parcel af 29d) blev der læst skøde til pastor Lauritz Pasbjerg, 28/5-1867. Fra 1900 til 1918 sad hans enke i uskiftet bo på ejendommen.

Portræt fra sognekort for Torkildstrup, hvor Pasbjerg var præst 1880-87.

Datteren Alma Pasbjerg blev som 21-årig gift med navigationslærer Rasmus Antoni Landt.