Hans Leon Wladimir Harald Biering

Født 26.6.1846, d. 1923. Kandidateksamen 1872. Præst på Bogø 1880-1919.  Han tog sin afsked den 4. april 1919, men bestyrede sognekaldet indtil 1. november 1919. Han døde 12. december 1923.

Efter et besøg på Bogø skrev biskop Monrad i visitatsprotokollen, at Biering var en begavet taler.

P.P. Adrians portræt af Biering er fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Præstefamilien Biering på en bænk i haven et par år efter 1900. Fra venstre sidder Magda Augusta Biering f. 1891, kaldet Gukke, med sin tamme due. Derefter Else Biering f. 1897, så præstefruen Meta Biering med sønnen Poul Biering på skødet. Poul er født omkring 1900; han emigrerede til Amerika i begyndelsen af 1920'erne. Pigen imellem præsteparret er formentlig Anna Boas, en niece af fru Biering, der voksede op i præstegården. Og tilsidst pastor Harald Biering.

Fra venstre sidder navigationslærer Rasmus Antoni Landt, Meta Magrethe Biering og pastor Harald Biering. De to til højre er ikke identificeret. Billedet er udateret, men kunne være fra 1920-23. Vi ved heller ikke, om billedet er fra Landts eller Bierings hjem, men Landt sidder så hjemmevant, at man umiddelbart forestiller sig, at billedet er taget hos Landt.

Pastor Biering  og navigationslærer Landt havde været formænd for henholdsvis Bogø Sømandsforening og Bogø Skipperforening. Siden 1890'erne og måske endnu tidligere havde de arrangeret dilettantforestillinger på Bogø. Overskuddet gik til de to foreningers virksomhed. Annonce i Stubbekøbing Avis.