Rasmus Stæhr

Rasmus Stæhrs dagbog

En af de kendteste danske bondedagbøger, ført i årene 1801-1854 af ejeren af gård nr. 2 på Farø. Syv bind i folioformat med i alt over 2.000 tæt beskrevne sider. Stæhr døde i 1855, 86 år gammel. Dagbogen findes i Rigsarkivet. Klavs Espen Gruno har skrevet en bog om denne vigtige kilde "Rasmus Stæhrs dagbog. Indblik i en øbondes liv og dagligdag set gennem hans dagbog fra Farø, 1801-1854".

Engelske soldater på Farø i 1807

Fra Rasmus Stæhrs dagbog, 17. oktober 1807

Fra Illustreret Tidende, 1914, Nr. 48. Digital version.

Husstanden ved folketællingen i 1834

Rasmus Stæhr blev døbt den 30. juli 1769 i Bogø Kirke. Ved dåben blev hans navn Rasmus Hendrichsen efter faderen Hendrich Keiling, en form af Kehling. Den viste indførsel er fra Bogø Sogns enesteministerialbog.

Ikke at forveksle med den Rasmus Rasmussen Stær, som fik kongeligt skøde på gården i 1771

Ved auktionen over krongodset i 1769 fik en tidligere Rasmus Rasmussen Stær kongeligt skøde til gården på Farø og blev dermed selvejer. Hans kongelige skøde kan ses i Møns Herreds Skøde- og Panteprotokol. Han døde i 1776 og blev begravet på Bogø Kirkegård imellem april og juni 1776.