Rasmus Stæhr

Rasmus Stæhrs dagbog

En af de kendteste danske bondedagbøger, ført i årene 1801-1854 af ejeren af gård nr. 2 på Farø. Syv bind i folioformat med i alt over 2.000 tæt beskrevne sider. Stæhr døde i 1855, 86 år gammel. Dagbogen findes i Rigsarkivet. Klavs Espen Gruno har skrevet en bog om denne vigtige kilde "Rasmus Stæhrs dagbog. Indblik i en øbondes liv og dagligdag set gennem hans dagbog fra Farø, 1801-1854".

Engelske soldater på Farø i 1807

Fra Rasmus Stæhrs dagbog, 17. oktober 1807

Fra Illustreret Tidende, 1914, Nr. 48. Digital version.

Husstanden ved folketællingen i 1834