Rasmus Rasmussen Stub

Rasmus Rasmussen Stub (1872-1960), gårdejer på Luemosegård på Bogø, født på Femø 11.2.1872. Søn af møllersvend Ole Rasmussen og hustru Magdalene Rasmussen, f. Jørgensen, af Nørreby, Femø.

Rasmus' forældre

Møllersvend Ole Rasmussen, Femø. Ole Rasmussen var far til Rasmus Rasmussen Stub. Ole Rasmussen var født 21.7.1843 i Nr. Kirkeby på Falster. Død i Lommelev 3.11.1917, begr. Nr. Kirkeby 10.11.1917. Han og Magdalene blev viet i Femø kirke 22.12.1871, jf. udklip fra kirkebogen nedenfor. Ole Rasmussens forældre var snedker, tømrer og husmand Rasmus Hansen i Nr. Kirkeby, f. ca. 1807 i Karleby Sogn, og Birthe Magrethe Olsdatter, f. ca. 1810 i Torkildstrup Sogn. De blev viet i Torkilstrup 22.6.1838. Ved vielsen blev Rasmus Hansen anført som parcellist i Nørre Ørslev.

Magdalene Rasmussen, f. 27.4.1847 på Femø, d. 6.3.1932 i Lommelev, begr. Nr. Kirkeby. Mor til Rasmus Rasmussen Stub. Hendes far var gårdmand Jørgen Christensen, født på Femø ca. 1813. Magdalenes mor var Berthe Sabine Nielsen, som var blevet viet til Jørgen Christensen 17.11.1837 på Femø. Ifølge folketællingen af 1901 var Ole og Magdalene Rasmussen flyttet til Lommelev i 1873.


Paprammerne på de to store billeder af ægteparret har blindstempel fra P.P. Adrian, Stubbekøbing. Han etablerede sig først i Stubbekøbing i 1903. Der kan være tale om en affotografering af ældre forlæg.Dødsannoncen for Ole Rasmussen stod i Lolland-Falsters Folketidende, 5. november 1917.

Oles og Magdalenes julebryllup i kirkebogen for Femø Sogn, 22.12.1871.

Ole Rasmussen, Ungkarl, 28 Aar, af Sønderby (Møllersvend) født d. 21. Juli 1843 i Nørre Kirkeby paa Falster. Pigen Magdalene Jørgensen, 24 Aar, af Sønderby.

Rasmus og Rasmine Stub

Rasmus Rasmussen Stub, født på Femø 11.2.1872. Søn af møllersvend Ole Rasmussen og hustru Magdalene Rasmussen, f. Jørgensen, af Nørreby, f. 27.4.1847 på Femø. Hendes far var gårdmand Jørgen Christensen, født på Femø ca. 1813. Magdalenes mor var Berthe Sabine Nielsen, som var blevet viet til Jørgen Christensen 17.11.1837 på Femø.

Rasmus Stub blev omtalt i Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 15. februar 1957, i anledning af sin 85 års fødselsdag.


Rasmine Stub, født Jørgensen på Bogø 16.6.1872. Hun var datter af gårdejer Søren Jørgensen Stub, som der findes et stort foto af. Hendes forældre var altså gårdejer Søren Jørgensen Stub (28.6.1837-1897) og Ane Dorthea Pedersdatter. Han havde sejlet som ung og taget styrmandseksamen i 1856 i Flensborg. I 1868 overtog han gården. Søren Jørgensen Stubs forældre var gårdejeren på matrikel 7, sognefoged Jørgen Sørensen Stub og hans kone Karen Mortensdatter. Rasmus og Rasmine blev viet på Bogø 9.4.1897.


Rasmus Rasmussen (Stub) i en meget ung udgave. Han var født i 1872 og kan let være alt muligt mellem 14 og 20 år på dette udaterede foto.

Anton Rasmussen havde atelier i Vestergade i Stubbekøbing 1884-1907.

Rasmine Jørgensen Stub, f. 1872, arving til Luemosegård på Vesterskovvej på Bogø. Billedet er måske taget i anledning af hendes konfirmation i marts 1887. Som nævnt blev hun 9.4.1897 gift med Rasmus Rasmussen, f. 1872, der antog hustruens tilnavn Stub. Tilnavnet stammede fra hendes far, Søren Jørgensen Stub.

Rasmine Stubs stamtræ.

Frokost under tørvegravning på Luemosegård, ca. 1938. Th. gårdejer Rasmus Rasmussen Stub, tv. sønnen Oluf Stub, der overtog gården i 1940.

Rasmus og Rasmine Stub ved deres guldbryllup. De blev viet på Bogø 9.4.1897.

Rasmine og Rasmus Stub og deres børn ved Luemosegård, ca. 1923. Bagerst fra venstre Ernst, Oluf (f. 8.6.1907), Rasmine, Rasmus, Kamma og Søren (f. 23.7.1899). Forrest fra venstre Helga Oline Stub (f. 15.2.1904), Helene Stub (f. 14.12.1897) og Marie Stub (f. 18.11.1905).

Ernst, Oluf og Marie Stub hos P.P. Adrian i Stubbekøbing

Søren Stub

Søren Stub, 1925