Jørgen Sørensen Stub

Gårdejer Jørgen Sørensen Stub var ejer af gården på matrikelnummer 7, Højstedgård. Han var gift med Karen Mortensdatter. Medlem af sogneforstanderskabet.

Han var sognefoged i hvert fald 1838-1847, men der er tvivl om tidspunktet for hans tiltræden; i Præstø Amts Protokol over anmeldte dødsfald i Møns Herred nævnes han nemlig allerede den 19. november 1832 som sognefoged.

En af sønnerne var Rasmus Jørgensen Stub, f. 21. februar 1823. Han overtog Enggården.

En anden søn var Søren Jørgensen Stub, f. 1837, som i 1868 overtog Luemosegård på Vesterskovvej.