Jørgen Damsbo

Jørgen Damsbo, f. i Vinstrup 27.3.1932-26.8.2021. Blev gift med Rosa Damsbo, f. Møller, 4.12.1954. Lige efter brylluppet overtog ægteparret Rosas fødegård, Holmegård, 1.1.1955.

I 1997 gik ægteparret på pension og flyttede til A. Johnsonsvej.


Rosa og Jørgen Damsbo ved brylluppet i Bogø kirke den 4. december 1954.

Jørgen Damsbo ved Roskildedyrskuet .

Rosa Damsbo ved køletanken på Holmegård.

Holmegård malet af Anne Damsbo i slutningen af 1970'erne, mens hendes forældre stadig drev Holmegård som kvæggård.

Interview med Rosa og Jørgen Damsbo i Årsskrift 2018Læs eller download interviewet hernedenfor.

Bogøs historie 2018 Damsbo 20190113.pdf

Rosa og Jørgen Damsbo med børnene Villy og Anne foran den nye maskinhal.

Jørgen Damsbos tillidsposter