Niels Petersen

Førstelærer Niels Petersen, 22. oktober 1840 - 26. november 1901.

Førstelærer Niels Petersen. Udateret, men formentlig før 1894, året da Neuhaus gik på pension.

Førstelærerparret Julie Petersen, f. Weberg, og Niels Petersen. Formentlig ca. 1900, kort før Niels Petersens død. Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing.

Niels Petersens gravsten på Bogø Kirkegård, rejst af venner på Bogø med tak for trofast skolegerning.