Niels Petersen

Førstelærer Niels Petersen, 22. oktober 1840 - 26. november 1901.

Ungdomsbillede af Niels Petersen

Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing. Adrian, som åbnede sin forretning i Stubbekøbing i 1903, leverede på bestilling en serie på 6 affotograferinger af ældre fotografier af lærere fra Bogø, formodentlig til ophængning på en mindevæg, mest sandsynligt på Navigationsskolen. En nøjagtig datering af de oprindelige fotos kan ikke foretages; det oprindelige foto af Niels Petersen er måske fra 1870'erne.

Lokalarkiv for Møn. https://arkiv.dk/vis/5893160

Førstelærer Niels Petersen. Udateret, men formentlig før 1894, året da fotograf Neuhaus gik på pension.

Førstelærerparret Julie Petersen, f. Weberg, og Niels Petersen. Formentlig ca. 1900, kort før Niels Petersens død. Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing. Julie Petersen døde i 1930.

Niels Petersens gravsten på Bogø Kirkegård, rejst af venner på Bogø med tak for trofast skolegerning. Julie Petersen døde i 1930.

Afskedsgave fra S. Nissum

Niels Petersen fik det bedst tænkelige skudsmål, da han i 1875 forlod sin stilling i S. Nissum for at tiltræde førstelærerembedet på Bogø. Afskedsgaven vidner også om, at han og hans kone var højt værdsatte af elever og forældre.

Flødekande og sukkerskål i sølv som afskedsgave til lærer Niels Petersen og hans kone Julie Weberg Petersen i anledning af, at de forlod deres stilling i S. Nissum for at tiltræde embedet som førstelærerpar på Bogø. Kaldsbrevet til embedet, udstedt af biskop Monrad, er bevaret. Inskriptionen på kanden lyder: "N.P., J.P. Minde fra Beboerne. S. Nissum 1875". På sukkerskålen står: "N.P., J.P. Minde fra Ungdommen. S. Nissum 1875".