Peder Lydik

Folketidende, 1. november 1950

Der blev holdt en smuk afskedsfest for lærer Lydik i forsamlingshuset i januar 1933.