Benny Knudsen

Benny Knudsen var lærer ved Bogø Kostskole 1962-1970, viceforstander 1970-1988 og forstander 1988-2005

Benny Knudsen er født i Odense den 2. juli 1938. Realeksamen fra Mulernes Legatskole, handelseksamen fra Tietgenskolen og lærereksamen fra Odense Seminarium. Han var en ivrig spejder og senere spejderleder.

Han begyndte som lærer på Bogø Kostskole i 1962, blev viceforstander i 1970 og forstander i 1988. Han gik på pension i 2005. Bogø Kostskole gennemgik i hans tid en rivende udvikling med talrige udvidelser. I 1992 oprettedes Idrætsefterskolen Grønsund, hvorefter Benny Knudsen var forstander for begge skoler.

I 1985 blev Benny Knudsen indvalgt i byrådet i Møn kommune for Venstre. Han har været socialudvalgsformand og medlem af økonomiudvalget. Efter kommunalreformen i 2006 blev han indvalgt i kommunalbestyrelsen i den nye Vordingborg kommune. Bortset fra skoleområdet har han gennem tiden siddet i alle udvalg. Han forlod kommunalpolitik i 2010. Hans politiske indsats har herefter været rettet mod Bogø, hvor han har været medlem af lokalrådet indtil efterår 2017. Det var i politik, at han traf sin kone, socialdemokratiets daværende gruppeformand, Marianne Engers. De har tilsammen tre døtre, seks børnebørn og et oldebarn.

Benny Knudsen er rotarianer. Han har været præsident for Stege Rotary Klub, distriktsguvernør og formand for Rotary Danmark. Han er sommeren igennem en ivrig tursejler, mens vinteren er optaget af mange rejser.

BYRÅDET for MØN KOMMUNE - 1/1 1994-31/12 1997.

I den bagerste af de tre rækker er det fv. Niels Brixvold, Benny Knudsen, Erik Bjerre, Jorgen Christensen, Jens E. Hansen og Maja Christoffersen.

I den midterste række er det fv. Flemming Tejmers, Axel Knuhtsen, Johannes Dideriksen, Knud Petersen, Eva Toftebjerg, Charlotte Momberg, Marie-Louise Teisen og Jens Ravn.

I den forreste række er det fv. Marianne Engers, Elly Nielsen, Knud Larsen, Käthe Vest og Birgitte Steen Jørgensen.


Fra væggen i byrådssalen på Thorsvang. Danmarks Samlermuseum.