Hertha Damkjær

Hertha Damkjær, 6. december 1935 - 29. juli 2022


Hertha Damkjær under planlægning af aktion mod lukning af Bogø Kommuneskole. Fra Militærnægterrapporten om Bogø, 1973.

Striden om Bogø Skole 1973 - collage af overskrifter fra Møns Tidende, 20. feb.-21. mar. 1973. Fra MN [militærnægter]-rapport angående Bogø, 27. marts 1973.

Hertha Damkjær i marts 1973 ved demonstrationen i Stege. Foto: Harry Nielsen, fra Herthas samling.

Fødselsdagsomtale 50 år


Møns Tidende, 4. december 1985.

Som leder af Møn-koret gjorde Hertha Damkjær en stor indsats gennem mange år. Foto Elmer Madsen, 2012.

Foran Himmerige. Foto Elmer Madsen, 2012.

Hertha Damkjær dirigerer Mønkoret ved Farøbroernes indvielse i 1985.