Lærere

Se de enkelte biografier over lærere i nyere tid

Brug undermenuerne under personalia > biografier > lærere.

Knapperne nedenfor er blot nogle få eksempler på enkeltbiografier af lærere i nyere tid.

Degne og skoleholdere i ældre tid

-1677, -1678

Hans Hansen

-1682, -1704

Peder Rasmussen

1707-1746

Mads Nielsen Lindboe, degn

1731(?)-1735

Niels Thuresen Arensberg

1738-1742

Caspar Laxman, skoleholder

1746-1765

Niels Ring

-1752, 1765-

Ludvig Christian Wulf, skoleholder

1765-1768

Andreas Julius Hjorth

1768-1793

Thomas Chr. Warde, 47 år, sognedegn, ugift, født 1740. Bor i Bogø Hovedgade 173

1793-1806

I en liste over degne i Skovby, anneks til Bogense, nævnes Erland Glørsen Bang, 1793 januar-februar. - Febr. 1793: degn på Bogø ved Falster.

Kilde: K.BANG MIKKELSEN, DEGNE OG SKOLEHOLDERE samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814, Odense 1977, HISTORISKE STUDIER FRA FYN Nr. 2, Udgivet af Historisk Samfund for Fyns stift.

Erland Bang, født 1753, er ved folketællingen i 1801 registreret som degn og skoleholder med bopæl i Bogø Hovedgade 173. 48 år. Gift første gang med Christine (Kirstine) Nielsdatter (1747-31. december 1801), anden gang i Stubbekøbing den 5. marts 1802 med jomfru Anna Margrethe Canariis, f. i Tjørnemarke 12. maj 1778, døbt i Stege 25. maj 1778.

1834

Peter Eschildsen, skolelærer og kirkesanger, 44 år ved Folketællingen i 1834. Gift med Ane Juliane Eschildsen.

1871

E.A. Gaardsted, seminarist, kaldet til andenlærer.

1875-1901

Niels Petersen, kaldet til førstelærer og kirkesanger

1876-1891

Knud Lassen / Larsen, kaldet til nyoprettet lærerembede i 1876, andenlærer, afskediget i 1891 på grund af svagelighed.

1888

Frøken E.A. Clausen, beskikket til konstitueret lærerinde.

1889

J.A. Andersen, konstitueret lærerinde.

1891

L. Petersen, tredjelærer, kaldet til andenlærer.

1906

Olaf Johannes Olsen, fast ansættelse som tredjelærer.

1907

Kirstine Grand, kaldet til forskolelærerinde.