Nis Linnet

Nis Linnet, født 10. december 1871 i Møgeltønder, død 27. maj 1958 i København. Begravet på Bogø. Praktiserende læge på Bogø fra 1897 til 1945, hvor sønnen Kristian Linnet overtog praksis. 

Kopi af en lidt ældre optagelse udført af Juncker-Jensen, Vimmelskaftet 39; signeret af fotografen i 1930, men originaloptagelsen blev brugt allerede i biografien i Den danske Lægestand, som udkom i 1925, se nedenfor. Kopien er forsynet med Nis Linnets egen underskrift. Den fine kopi har nok været brugt som gave. Måske er den bestilt i anledning af Linnets udnævnelse til Ridder af Dannebrog 4. juni 1930.

Biografi fra Den danske Lægestand, 1915-1925, København 1925.

Biografi fra Den danske Lægestand, 1957-1964, København 1965.

En ung Nis Linnet. 

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, Tønder.

Her er det selveste Peter Elfelt, der har foreviget Nis Linnet i 1905, mens han var kandidat på Balders Hospital på Ydre Nørrebro.

Det hvide hus på Østerskovvej 7 blev bygget af læge Nis Linnet til beboelse efter, at han i flere år havde boet i huset Østerskovvej 30. Konsultation havde han i disse år i huset Østerskovvej 14. I 1928 overtog kaptajn P. Linnet, rederiet "Norden", bror til lægen, "det hvide hus". Lægepraksis og lægebolig flyttede derefter til det nyopførte hus på Ålborgvej 15, tegnet af arkitekt J. Tidemand-Dal.  

I en udtalelse til Bogø private Realskoles årsskrift 1903-04 bemærkede Nis Linnet, at tuberkulose var så godt som ukendt på Bogø, og at de epidemiske børnesygdomme som regel optrådte meget mildt, når de en sjælden gang viste sig.

Ved siden af sin praksis virkede Nis Linnet som fast lærer i nødhjælp ved Bogø Navigationsskole fra 1898 og som skolelæge fra 1906. I 1916 blev han udnævnt til militærlæge på Hårbølle-fortet.

I 1901 indtrådte Nis Linnet i bestyrelsen for Bogø Aktiebryggeri og i 1915 i bestyrelsen for Bogø Elektricitetsværk.

I august 1911 var dr. Linnet en drivende kraft i forhandlingerne om etablering af et elektricitetsværk på Bogø.

Nis Linnet undslipper det tyske gendarmeri i 1899

Fra Sønderjylland

Læge Nis Linnet af Bogø ankom i Torsdags Aftes sammen med sin Hustru til Møgeltønder for at besøge sin Fader, der er syg og havde anmodet ham om at komme hjem. Samværet blev imidlertid i Følge "Ribe Stiftst." kun af kort Varighed, idet han knap var kommen indenfor Døren i sit Fødehjem, før Gendarmen med nogle Hjælpere kom for at hente ham. Nis Linnet var imidlertid hurtigere end som saa; han smuttede hurtigst ud af en Bagdør og undslap op i Byen. Her fik han en Mand til at køre for sig til Ribe, hvortil han ankom i Fredags Morges.

Kilde:Jyllandsposten, 23. januar 1899

Ribe Stifts-Tidende bemærkede i øvrigt: "Det er i Grunden ret betegnende for Forholdene søndenaa (sic!), at en Søn ikke kan komme hjem for at se til sin syge Fader uden at risikere, at man slipper et helt Kobbel Gendarmer løs paa ham."

Portræt fra Den danske Lægestand, ca. 1915.

Portræt fra Den danske Lægestand, optaget af Juncker-Jensen, Vimmelskaftet 39, i 1930.

Portræt fra Den danske Lægestand, udg. 1965.

Gravsten på Bogø Kirkegård, 2018. Nis Linnet fik Ridderkorset den 4. juni 1930.

Nis Linnets personlige vademecum


Nis Linnet udarbejdede sit personlige vademecum i form af tre håndskrevne kittelbøger. Som eksempel på indholdet er her to sider fra kittelbøgerne.

Kørekåbe

Nis Linnets kørekåbe bevares stadig af Jens Linnet. At der var behov for sådan et varmt stykke udstyr, fortæller mere end mange ord om de undertiden barske vilkår for datidens landsbylæger.

Siden er senest opdateret 17. september 2023