Harald Vilhelm Mackeprang

Mackeprang, Harald Vilhelm, fhv. Distriktslæge i Stege,  fra 1888 praktiserende i begrænset omfang paa Bogø ved Stubbekjøbing. F. 5. Jan. 1805 i Stege [hvor Bedstefaderen Dr. med. Marcus Mackeprang, f. 1726, d. 1791, var Apoteker, senere Landfysikus paa Møen; han blev efterfulgt af Sønnen Mathias Smith Mackeprang, f. 1768, d. 1844, der var gift med Bolette Margrethe Coster og var Distriktskirurg i Stege i 52 Aar; efterfulgtes da af ovennævnte Søn H. V. Mackeprang, der var Distriktslæge fra 1841 til 1. Nov. 1886 og Broder til Læge Hans Marcus Mackeprang, f. 1793, d. 1876, i Kbhvn]. Var først i Apotekerlære og tog farmaceutisk Eksamen i 1823. Kompagnikirurg ved oldenborgske Reg. i Rendsborg. Kir. Eksamen 1830. Bataillonskirurg i Rendsborg 13. Juli 1830—3. Jan. 1832. — Prakt. i Stege fra 1832, adjung. Distriktslægen, hans Fader, fra 1841; udnævnt til Distriktslæge 27. Juni 1844. Frasagde sig Titel af Bataillonskirurg 25. April 1870; R.* 1. Juni 1877. Afsked som Distriktslæge 1. Nov. 1886; flyttede i 1888 med sin frue til Bogø, hvor han praktiserer i begrænset Omfang. Gift 20. Juni 1832 med Cathrine Marie Aurora Hansen, f. 20. Juni 1812 paa Kronborg Geværfabrik i Hellebæk, D. af Hans Peter Hansen og Hermanline Christine f. Hansen. 

Kilde: Den danske Lægestand, Kjøbenhavn 1891. 

I Stege boede Mackeprangs i Lille Kirkestræde 2. På Bogø boede han og fruen med deres søns familie på matrikel 88c, nogenlunde svarende til adressen Skovvangen 3 i dag. 

Ægteparret Mackeprang fejrede i juni 1892 diamantbryllup på Bogø under festlige former. Det blev omtalt i en længere forsideartikel i Næstved Tidende. Klokken 8 om morgenen spillede et musikkorps fra Stubbekøbing uden for ægteparrets bopæl, klokken 9 holdt pastor Biering en andagt i hjemmet, og kl. 15 mødtes alle gratulanterne efter diamantbrudeparrets ønske på festpladsen i Bogø Østerskov, hvor musikkorpset igen spillede, og drenge fra Realskolen gjorde honnør. Mackeprang var meget populær blandt sine mange patienter på Møn, hvor han i lang tid var den eneste læge. Taknemmeligheden kom til udtryk, da der ved diamantbrylluppet blev samlet omtrent 70.000 kr. i vore dages mønt ind som gave til ægteparret. 

Mackeprang  døde den 7. marts 1903 og blev begravet på Bogø Kirkegård den 13. marts 1903 i gravsted nr. 133. Hans gravsten er eftersøgt i kirkegårdens lapidarium uden resultat. Heller ikke en eftersøgning i Stege Kirkegårds journaler på navnet Mackeprang har givet noget resultat.

Harald Vilhelm Mackeprang, f. 5. januar 1805 i Stege, d. 7. marts 1903 på Bogø. Flyttede i 1888 efter sin afgang som distriktslæge på Møn til Bogø, hvor han trods sin høje alder praktiserede i begrænset omfang, i hvert fald endnu i 1891, hvor hans biografi blev udgivet i "Den danske Lægestand".

Endnu i 1894 var Mackeprang optaget af sundhedsforholdene på Bogø og gjorde myndighederne opmærksomme på de slette isolationsforhold på Bogø i tilfælde af smitsomme sygdomme.

Billeder fra Portrætregistranten, Det Kongelige Bibliotek.

Ægteparret Mackeprangs diamantbryllup, notits i Lolland-Falsters Folketidende, 21. juni 1892

Dødsannonce i Berlingske, 10. marts 1903

På Bogø boede Harald Vilhelm Mackeprang, fhv. distriktslæge på Møn, hos sin søn, maler og malermester Hans Marcus Mackeprang, på matr. 88c. I nogle år var Hans Marcus Mackeprang emigreret til Argentina, hvor han efter det foreliggende må antages at have deltaget i udsmykningen af den danske kirke i Tandil.

De to familier Mackeprang findes i folketælling 1890 på denne side https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=59518#59518,12196573

Fotografiet herunder er billede nr. 13389.1 i Per Christiansens samling, www.minsamling.dk. Fotograf Liisberg havde atelier i Algade i Vordingborg omkring 1897. Vores biografi om Mackeprang ligger her på siderne.


Mackeprangs barndomserindring om spanske tropper på Møn i 1808

"Jeg kan og tydelig erindre fra Aaret 1808 da en deel af de spanske Tropper drog over Møen fra Coster til Grøndsund hvor de bleve indskibede, og den Gang kan jeg ei have været mere end 3 Aar gammel."

Den begivenhed, Mackeprang her berettede om var, at kongen den 26. august 1808 havde befalet, at mandskaberne af de spanske regimenter Asturias og Guadalajara kompagnivis skulle afgå fra København og afleveres til de nærmeste franske troppeafdelinger. En af ruterne gik via Køge, Faxe, Kalvehave og Stubbekøbing til Nysted, hvorfra de spanske soldater skulle sættes over til Femern eller Heiligenhafen.

I Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 2014 har Peter Heiberg i artiklen "Spanierne på Lolland" fortalt om de to spanske regimenter, som den lille Mackeprang så på Møn i 1808. Illustrationen af de spanske soldater stammer fra Heibergs artikel, der kan læses på https://lfhs.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/Digitale-%C3%A5rb%C3%B8ger/2010-2019/2014.pdf

Mette Højs artikel om det spanske oprør i Roskilde i 1808 kan læses i Chakoten, Nr. 3, september 2008. https://www.chakoten.dk/Nr.%203,%20side%201-64,%20september%202008.pdf