Harald Vilhelm Mackeprang

Mackeprang, Harald Vilhelm, fhv. Distriktslæge i Stege, fra 1888 praktiserende i begrænset omfang paa Bogø ved Stubbekjøbing. F. 5. Jan. 1805 i Stege [hvor Bedstefaderen Dr. med. Marcus Mackeprang, f. 1726, d. 1791, var Apoteker, senere Landfysikus paa Møen; han blev efterfulgt af Sønnen Mathias Smith Mackeprang, f. 1768, d. 1844, der var gift med Bolette Margrethe Coster og var Distriktskirurg i Stege i 52 Aar; efterfulgtes da af ovennævnte Søn H. V. Mackeprang, der var Distriktslæge fra 1841 til 1. Nov. 1886 og Broder til Læge Hans Marcus Mackeprang, f. 1793, d. 1876, i Kbhvn]. Var først i Apotekerlære og tog farmaceutisk Eksamen i 1823. Kompagnikirurg ved oldenborgske Reg. i Rendsborg. Kir. Eksamen 1830. Bataillonskirurg i Rendsborg 13. Juli 1830—3. Jan. 1832. — Prakt. i Stege fra 1832, adjung. Distriktslægen, hans Fader, fra 1841; udnævnt til Distriktslæge 27. Juni 1844. Frasagde sig Titel af Bataillonskirurg 25. April 1870; R.* 1. Juni 1877. Afsked som Distriktslæge 1. Nov. 1886; flyttede i 1888 med sin frue til Bogø, hvor han praktiserer i begrænset Omfang. Gift 20. Juni 1832 med Cathrine Marie Aurora Hansen, f. 20. Juni 1812 paa Kronborg Geværfabrik i Hellebæk, D. af Hans Peter Hansen og Hermanline Christine f. Hansen.

Kilde: Den danske Lægestand, Kjøbenhavn 1891.

I Stege boede Mackeprangs i Lille Kirkestræde 2. På Bogø boede han og fruen med deres søns familie på matrikel 88c, nogenlunde svarende til adressen Skovvangen 3 i dag.

Ægteparret Mackeprang fejrede i juni 1892 diamantbryllup på Bogø under festlige former. Det blev omtalt i en længere forsideartikel i Næstved Tidende. Klokken 8 om morgenen spillede et musikkorps fra Stubbekøbing uden for ægteparrets bopæl, klokken 9 holdt pastor Biering en andagt i hjemmet, og kl. 15 mødtes alle gratulanterne efter diamantbrudeparrets ønske på festpladsen i Bogø Østerskov, hvor musikkorpset igen spillede, og drenge fra Realskolen gjorde honnør. Mackeprang var meget populær blandt sine mange patienter på Møn, hvor han i lang tid var den eneste læge. Taknemmeligheden kom til udtryk, da der ved diamantbrylluppet blev samlet omtrent 70.000 kr. i vore dages mønt ind som gave til ægteparret.

Mackeprang døde den 7. marts 1903 og blev begravet på Bogø Kirkegård den 13. marts 1903 i gravsted nr. 133. Hans gravsten er eftersøgt i kirkegårdens lapidarium uden resultat. Heller ikke en eftersøgning i Stege Kirkegårds journaler på navnet Mackeprang har givet noget resultat.

Harald Vilhelm Mackeprang, f. 5. januar 1805 i Stege, d. 7. marts 1903 på Bogø. Flyttede i 1888 efter sin afgang som distriktslæge på Møn til Bogø, hvor han trods sin høje alder praktiserede i begrænset omfang, i hvert fald endnu i 1891, hvor hans biografi blev udgivet i "Den danske Lægestand".

Billeder fra Portrætregistranten, Det Kongelige Bibliotek.


Ægteparret Mackeprangs diamantbryllup, notits i Lolland-Falsters Folketidende, 21. juni 1892

Dødsannonce i Berlingske, 10. marts 1903