Volmer Karstensen

Smed og mekaniker på Bogø

Volmer Karstensen oprettede i 1940'erne smedjen i Smedestræde 16. Han kaldte den VOKA.

Volmer Karstensen foran værksted og beboelse i begyndelsen af 1950'erne. I midten hans datter Lene.

Volmer Karstensen foran Bogø Mølle med en gæst. Ca. 1952.

Fødselsdagsomtale 1990

Ca. 1980 til 1990 havde Volmer Karstensen Borre smedje

Det næsten nyopførte værksted; måske kort efter 1947.

På et dyrskue udstillede mekaniker og smed Volmer Karstensen, VOKA, i Smedestræde 16 et komfur til flaskegas. Ca. 1953. Fra slutningen af 1940'erne vandt flaskegas stadig stigende udbredelse i landhusholdningerne. Volmer Karstensen står i midten, hans søn Per til venstre.

Storebror Per Karstensen med lillesøsteren Lene på en traktor, som VOKA udstillede ved dyrskuet i Bogø Østerskov. Ca. 1953.

Deres mor, Elin Karstensen, blev i 1950 optaget på nævninge- og domsmandsgrundlisten for Bogø.


Til højre ses fordøren af Karstensens Plymouth, som han havarerede med. Døren er det eneste bevarede fra den forulykkede bil. Den er pietetsfuldt blevet gemt af hans efterfølger på værkstedet, smedemester Leif Nowicki.

Budcentral i København og patent

I en del af 1930'erne havde Volmer Karstensen en budcentral i København. Den var baseret på overdækkede ladcykler. Selv kørte chefen på en Reading Standard fra Pennsylvania.

Fra 1940 havde Volmer Karsten patent på et aflåseligt cykelmagasin, også kaldt en aflåselig cykeltaske. Han udstillede sin opfindelse på Københavns Rådhus. Opfindelsen sparede cyklisten en del overflødige operationer.

På Stege Sukkerfabrik i 1950'erne

I 1950'erne arbejdede Volmer Karstensen i grovsmedjen på Stege Sukkerfabrik. Her står han til højre. På venstre fløj ses maskinmester Bruno Sørensen. Foto fra John Damgaard Steffensen.

Smedjen i Borre

Volmer Karstensen havde smedjen i Borre i ca. et årti omkring 1980-90. Omkring 1990 optog en tysk sociolog denne billedserie af den da ca. 80-årige Karstensen. Førhen havde han i en del år arbejdet på Stege Sukkerfabrik.

Forældrene i St. Damme - skolegang og konfirmation

Volmer Karstensen står her til højre foran faderens barberstue på Fanefjord Kirkevej 7 i St. Damme. Faderen var barber Kristian Karstensen, moderen modehandlerske og centralbestyrerinde Sofie Marie Karstensen.

Kristian Karstensen, også kaldt krobarberen, i gang med håndværket.

Skoleudflugt fra Damme skole. Ved højen med mindestenen i Fanefjord skov. Volmer er ikke identificeret.

Konfirmanderne på efterårsholdet i 1924 foran Fanefjord præstegård med pastor Poulsen. Volmer sidder nr. 1 fra venstre.