Amtmænd og lensmænd

Nykøbing Len - Nykøbing Amt

1657-61 Kristoffer Lindenov var lensmand på Nykøbing Slot 1657-61. Bogø hørte under Nykøbing Len (Nykøbing Amt) indtil 2. februar 1689.

1661-72 Hans Hansen Osten.

1672-81 Kornelius Lerche.

1681-86 Tomas Grote.

1686-91 Marcus Gjøe.


Kilde: J. Bloch, Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848, København 1895.


Møns Amt med Bogø fra 1689 til 1803

1660 ff.

Læs her om de mønske amtmænd helt fra starten i 1660

1689-97

Samuel Kristof von Plessen var amtmand over Møns Amt fra marts 1685 til november 1697. Bogø kom først under Møns Amt fra 2. februar 1689.

1698-1703

Kristian Sigfried von Plessen var amtmand over Møns Amt fra 1698 til 1703.

1703-28

Kaspar Gottlob Moltke var amtmand over Møns Amt fra 1703 til 1728.

1783-1803

Gerhard Peter Anton Bosc de la Calmette var den sidste amtmand over Møns Amt.
Wikipedia har en liste over mønske amtmænd.

Præstø Amt 1803-1970


1803-08 Johan Rudolf Bielke1808-23 Kristian Konrad Sofus Danneskjold-Samsøe1823-24 Ehrenreich Kristoffer Ludvig Moltke


1824-31 Sigismund Ludvig Schulin


1831-36 Hans Schack Knuth1836 (Jens Andreas Graah)

1837-49 Johan Ferdinand Neergaard

1849 – 1885 Fritz Brun (konstitueret det første år)

1886 – 1910 Georg Frederik Tillisch

1910 – 1926 Axel Vedel

1926 – 1949 Gustav Toft

1949 – 1970 Sigurd Wechselmann

Amtsgården i Næstved

Amtsgården blev bygget i 1887-88 ved arkitekt Fr. Wilsbech for Præstø Amtsråd og Næstved Kommune. Her boede amtmændene over Præstø Amt indtil amtets nedlæggelse i 1970.

Storstrøms Amt 1970-2006