Kjeld Ladefoged

Kjeld Ladefoged, 14.4.1913-11.4.1991, skovrider. Efter realeksamen i 1929 og adgangseksamen til skovbrugsstudiet ved landbohøjskolen i 1930 fik Kjeld Ladefoged forstkandidateksamen 1935 og blev dr.agro. i 1939. 1937–40 var han assistent ved Statens forstlige forsøgsvæsen, 1940–44 forstassistent ved statsskovbruget, og i 1946 blev han udnævnt til skovrider ved Århus Kommunes skove. Han fortsatte som skovrider til 1984.

Hans forældre var skovfoged på Bogø Johannes Ladefoged (1894–1962) og Ella Jacobsen (1894-1983). Han blev gift 9.10.1937 i Åbenrå med Dora Emilie Daus, født 20.1.1910 i Åbenrå, død 6.3.1999, datter af karetmagermester Carl D. (1872–1946) og Anna Verdich (1876–1969).

Dora Ladefoged, f. Daus, og Kjeld Ladefoged. Det vides ikke, om billedet er fra før eller efter giftermålet.


Kjeld Ladefoged som skovrider.

I 1984 udgav Kjeld Ladefoged dette lille hæfte med eventyr om skoven.

Gravsten på Dybbøl Kirkegård

Dora og Kjeld Ladefogeds gravsten på Dybbøl Kirkegård.

Foto: Arne Jessen