Johannes Ladefoged

Det første foto i serien viser skovfogedfamilien Ella og Johannes Ladefoged i Bogø Skov, - billedet formodes at være fra ca. 1920.

Johannes Ladefoged (f. 23.10.1893) var gennem mange år, fra 1917 til 1962, en engageret skovfoged på Bogø. Familien flyttede fra Falster til Bogø og boede i skovfogedhuset ved indgangen til Bogø Skov. På det første billede ses parret med børnene Dora, Kjeld og Helmer, som voksede op på Bogø sammen med lillesøsteren Karen Margrethe. Kjeld blev skovrider og gjorde et stort arbejde for at udbrede kendskabet til skoven. Han blev kendt i hele Danmark, da han medvirkede i tv-programmet "Spørg Århus". Kjeld Ladefoged beskrev i en bog om barndomsminder, redigeret af Hjalmar Havelund, sin opvækst og ikke mindst juletiden på Bogø. Også Helmer gik skovvejen og blev skovfoged i Linnet Statsskov i Sønderjylland.

Ella og Johannes Ladefoged i Bogø Skov med deres tre børn, Dora, Kjeld og Helmer.

Ella og Johannes Ladefoged hos Line Klog. I bagerste række fra venstre Olivia Holm, Line Klog, Ella Ladefoged og Agda Klog. I forreste række fra venstre Aage Klog, Johannes Klog (næsten skjult), Helge Klog og Johannes Ladefoged med den uundværlige langpibe. Den unge pige til højre er Ellen Christensen.

Ella og Johannes, formentlig i haven hos Klog på Hannesminde.

SOMMERKAFFE PÅ BOGØ 1953. Fra venstre er det Stine Isaksen, Agda Inger Juliane Hansen [Klog], f. 20. november 1908, Ella Ladefoged, f. 21. februar 1894 og Nina Vilhelmine Hansen [Klog], f. 7. januar 1906, gift med Aage Hansen [Klog], Hannesminde. Foto fra familien Klogs samling. Originalen er 6x9 cm

Skovfogedhuset, Østerskovsvej. Malet af Lars Renter, 1945. Fra Liselotte Aasbergs samling.

Ella Ladefoged ved et af børnenes dåb

Ryttere forsamlet ved skovfogedhuset før ringridning, 1937.

Foran rytterne står gdr. Arnold Andersen og gdr. Aage Klog.

Skovfoged Johannes Ladefoged plantede en mindebøg foran Navigationsskolen ved løskøbelsesjubilæet i 1944. Sognerådsformand, gdr. Arnold Andersen modtog den på kommunens vegne.

Der spilles på plænen foran Navigationsskolen. Til højre Jens Peter Hansens vogn.

Ella og Johannes Ladefoged ved skovfogedhuset på Bogø.

Udflugt til restauranten på Borrens Bjerg / Borrensbjerg på Møn. Ella og Johannes Ladefoged med skovejernes formand, gdr. Aage Klog og dennes sønner Johannes og Helge.

Ella og Johannes Ladefoged. Gravsten i Lapidariet på Bogø Kirkegård. 22. februar 2019

Kjeld Ladefogeds kronik om sin far

Bragt i Aarhuus Stiftstidende, 26. januar 1978

Øvrige artikler og interviews

I dagbladene findes en række omtaler af Johannes Ladefoged i forbindelse med jubilæer og runde fødselsdage. Her kan nævnes:

  • "Skovens Bestandighed og Mangeart. Bogøs Skovfoged fylder 60 Aar og fortæller om sin Skov, sin Slægt og sin Sang", i Lolland-Falsters Folketidende, 20.10.1953.

  • "Fortjenstmedaljen i sølv til skovfogeden paa Bogø. - Jeg har haft 42 dejlige aar paa Bogø, siger Johs. Ladefoged under vort besøg i skovfogedboligen", i Lolland-Falsters Folketidende, 25.5.1959.

Johannes Ladefogeds 25-års jubilæum som skovfoged på Bogø, 1, Lolland-Falsters Folketidende, 4. maj 1942. Skovejerne havde inviteret til festmiddag i Forsamlingshuset.

Johannes Ladefogeds 25-års jubilæum som skovfoged på Bogø, 2, Lolland-Falsters Folketidende, 4. maj 1942

Johannes Ladefogeds 25-års jubilæum som skovfoged på Bogø, 3, Lolland-Falsters Folketidende, 4. maj 1942