Johannes Ladefoged

Det første foto i serien viser skovfogedfamilien Ella og Johannes Ladefoged i Bogø Skov, - billedet formodes at være fra ca. 1920.

Johannes Ladefoged (f. 23.10.1893-1962) var gennem mange år, fra 1917 til 1962, en engageret skovfoged på Bogø og tillige medlem af sognerådet. Hustruen Ella Ladefoged, f. Jacobsen (1894-1983) stammede fra København. Familien flyttede i 1917 fra Falster til Bogø og boede i skovfogedhuset ved indgangen til Bogø Skov. På det første billede ses parret med børnene Dora, Helmer og Kjeld, som voksede op på Bogø sammen med lillesøsteren Karen Margrethe. Kjeld blev skovrider og gjorde et stort arbejde for at udbrede kendskabet til skoven. Han blev kendt i hele Danmark, da han medvirkede i tv-programmet "Spørg Århus". Kjeld Ladefoged beskrev i en bog om barndomsminder, redigeret af Hjalmar Havelund, sin opvækst og ikke mindst juletiden på Bogø. Ligeledes skrev han "Et naturbarn vokser op i skovfogedhjemmet på Bogø" i Fra hytte og slot. Danske hjem i tyverne og trediverne, red. af Margrethe Spies, Vinten 1977, ss. 50-64. Også Helmer gik skovvejen og blev skovfoged i Linnet Statsskov i Sønderjylland.

Ella og Johannes Ladefoged i Bogø Skov med deres tre børn, Dora (f. 1916), Helmer (f. 1914) og Kjeld (f. 1913).

Ella og Johannes Ladefoged hos Line Klog. I bagerste række fra venstre Olivia Holm, Line Klog, Ella Ladefoged og Agda Klog. I forreste række fra venstre Aage Klog, Johannes Klog (næsten skjult), Helge Klog og Johannes Ladefoged med den uundværlige langpibe. Den unge pige til højre er Ellen Christensen.

Johannes Ladefoged (1894–1962). Kan formentlig dateres omkring brylluppet i december 1912

Billederne er taget hos fotograf Bryde i Nykøbing F

Ella Ladefoged, f. Jacobsen (1894-1983). Kan formentlig dateres omkring brylluppet i december 1912

Ella og Johannes, formentlig i haven hos Klog på Hannesminde.

SOMMERKAFFE PÅ BOGØ 1953. Fra venstre er det Stine Isaksen, Agda Inger Juliane Hansen [Klog], f. 20. november 1908, Ella Ladefoged, f. 21. februar 1894 og Nina Vilhelmine Hansen [Klog], f. 7. januar 1906, gift med Aage Hansen [Klog], Hannesminde. Foto fra familien Klogs samling. Originalen er 6x9 cm

Skovfogedhuset, Østerskovsvej. Malet af Lars Renter, 1945. Fra Liselotte Aasbergs samling.

Dora, Helmer og Kjeld Ladefoged, 27. august 1922.

Ella Ladefoged med Kjeld Ladefoged ved dåben i 1913.

Ryttere forsamlet ved skovfogedhuset før ringridning, 1937.

Foran rytterne står gdr. Arnold Andersen og gdr. Aage Klog.

Skovfoged Johannes Ladefoged plantede en mindebøg foran Navigationsskolen ved 175 års løskøbelsesjubilæet i 1944. Sognerådsformand, gdr. Arnold Andersen modtog den på kommunens vegne.

Der spilles på plænen foran Navigationsskolen. Til højre Jens Peter Hansens vogn.

Ella og Johannes Ladefoged ved skovfogedhuset på Bogø.

Udflugt til restauranten på Borrens Bjerg / Borrensbjerg på Møn. Ella og Johannes Ladefoged med skovejernes formand, gdr. Aage Klog og dennes sønner Johannes og Helge.


Johannes Ladefoged blæser til velkomst ved sin 60 års fødselsdag, 23. oktober 1953. Ella Ladefoged tager imod gæster ved indgangen.


Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Billedserie fra tiden omkring 60 års fødselsdagen i 1953

Portræt af Ella Ladefoged


Gravstenen på Bogø Kirkegård

Johannes Ladefoged (f. 23.10.1893-1962) var gennem mange år, fra 1917 til 1962, skovfoged på Bogø og tillige medlem af sognerådet. Hustruen Ella Ladefoged, f. Jacobsen, overlevede sin mand med 20 år (1894-1983).

Gravsten i Lapidariet på Bogø Kirkegård. 22. februar 2019.

Kjeld Ladefogeds kronik om sin far

Bragt i Aarhuus Stiftstidende, 26. januar 1978

Øvrige artikler og interviews

I dagbladene findes en række omtaler af Johannes Ladefoged i forbindelse med jubilæer og runde fødselsdage. Her kan nævnes:

  • "Skovens Bestandighed og Mangeart. Bogøs Skovfoged fylder 60 Aar og fortæller om sin Skov, sin Slægt og sin Sang", i Lolland-Falsters Folketidende, 20.10.1953.

  • "Fortjenstmedaljen i sølv til skovfogeden paa Bogø. - Jeg har haft 42 dejlige aar paa Bogø, siger Johs. Ladefoged under vort besøg i skovfogedboligen", i Lolland-Falsters Folketidende, 25.5.1959.

Johannes Ladefogeds 25-års jubilæum som skovfoged på Bogø, 1, Lolland-Falsters Folketidende, 4. maj 1942. Skovejerne havde inviteret til festmiddag i Forsamlingshuset.

Johannes Ladefogeds 25-års jubilæum som skovfoged på Bogø, 2, Lolland-Falsters Folketidende, 4. maj 1942

Johannes Ladefogeds 25-års jubilæum som skovfoged på Bogø, 3, Lolland-Falsters Folketidende, 4. maj 1942