Den hvide pige

Romanens titelblad og portræt af forfatteren

Den danske lærer, bibliotekar og forfatter J.V. Gudmand-Høyer. Kilden er bogen Skolelærerne og Skønlitteraturen (København 1914). Wikimedia

Digitale udgaver

Det Kongelige Bibliotek har en digital udgave af bogen til download i pdf-format. I den sort/hvide udgave fylder den 20 MB.

I februar 2018 indledte Bogø Portalen en udgivelse af alle romanens 20 kapitler over 10 uger med to kapitler om ugen. Hans Erik Albrekt har foretaget digitaliseringen og forsynet den digitale udgave med et forord. Til forskel fra Det Kongelige Biblioteks udgave er denne udgave i tekstformat.

Læs også om den hvide pige på Bogø nederst på side 4 i Lolland-Falsters Folketidende, 23. juli 1883. Stykket er formentlig forfattet af Gudmand-Høyer, der skrev romanen om den hvide pige.

Det er den gamle historie om hårde forældre, der ville gifte datteren til en god gård på Møn, mens hun selv hemmelig havde trolovet sig med en sømand. I sit tungsind afsondrede hun sig fra andre, og hendes tungsind blev til sidst til vanvid.

Den hvide pige hed Ane Rasmusdatter Kehling. Hun døde den 17. januar 1829. Se indførslen i kirkebogen nedenfor. Ane er nr. 2 på listen.

Ane Rasmusdatter Kehling i kirkebogen for Bogø

Permalink til registreringen af Det Kongelige Biblioteks eksemplar


Håndskrevet afskrift af Kargaard Svan med slægtsoplysninger. Lokalarkiv for Møn