Søulykker

1897

Kaptajn Christian Jensen, Bogø

Under en rejse med skonnertbriggen Thea af København fra St. Croix til Liverpool omkom kaptajn Christian Jensen den 4. april 1897 ved en kollision i Den irske Kanal ud for Holyhead.

Kilde: STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1897 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER, København 1898.

1902

Skonnertbriggen Svava af Bogø forliste julenat 1902 i Isefjorden ud for Hundested

1930

Margit af Bogø

164. M/Sk. Margit af Bogø, 58 Reg. T. Br. Bygget 1894 af Eg. Paa Rejse fra Egernsund til København med ca. 112 Tons Mursten. Sprunget læk og forlist d. 1/2 30 i Østersøen.

Søforhør i Stubbekøbing d. 4/2 30. Forlisanmeldelse dat. 4/2 30.

Kl. ca. 0.15, da Margit under en flov Ø.-lig Brise med høj Dønning var ca. 10 Sm. ØSØ. af Stevns Fyr, begyndte Motoren at gaa regelmæssigt, og det viste sig, at Svinghjulet og Krumtapperne arbejdede i Vand. Haandpumpen blev straks sat i Gang, men kort efter gik Motoren i Staa. Uagtet Pumpen holdtes gaaende, sank Skibets Forende stadig, hvorfor Besætningen gik i Jollen. Umiddelbart efter — Kl. ca. 0.30 — sank Margit. Kl. ca. 6.30 kom Besætningen i Land ved Nordfeldt paa Møn.

Anm. Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Lækagen. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Skibet har arbejdet sig læk i Dønningerne.

Kilde: DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930, København 1931.

1945: Motorgaleasen Svanens forlis

Galeasen Svanen af Bogø forliste den 9. marts 1945 i Storebælt, ud for Lohals. Den var på 43 registertons. Fra Dansk Søulykkestatistik 1945. Der havde tidligere været uheld ved Svanen. I november 1944 grundstødte den således vest for Masnedø, men blev bragt flot af Bogø-færgen Inger.

Galeasen Svanens besætning bestod af skipper Jens Christian Jensen, Bogø, dennes hustru og en jungmand. Aage Caspersen rejste straks til Lohals og har formentlig overværet søforklaringen i Rudkøbing den 13. marts 1945.