Søulykker

1897

Kaptajn Christian Jensen, Bogø

Under en rejse med skonnertbriggen Thea af København fra St. Croix til Liverpool omkom kaptajn Christian Jensen den 4. april 1897 ved en kollision i Den irske Kanal ud for Holyhead.

Kilde: STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1897 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER, København 1898.

Kaptajn Rasmus Hartvig Dreijer, Bogø

Den tremastede bark WATERQUEEN af København forliste i 1897. Kaptajn Rasmus Hartvig Dreijer af Bogø, letmatros Peter Mortensen af Hasle, ungmand Christian Hansen af Bogø og matros Heinrich Bargmann af Oldenburg omkom alle ved forliset.

Kilde: STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1897 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER, København 1898.

Barken Waterqueen, som forliste i 1897.


Museet for Søfart

Omtale af Waterqueens forlis i Flensborg Avis. Kaptajnens navn staves skiftevis Dreijer, Drejer og Dreyer i kilderne.


En model af Waterqueen hænger som kirkeskib i Hjardemål kirke.

Kaptajn Dreijer havde taget sin navigatøruddannelse på Bogø Navigationsskole. I 1888 blev han gift med Oline Gerdine Olsen i Bogø Kirke.

Ved folketællingen i 1901 blev kaptajn Dreijers enke, Oline Drejer, født Olsen, registreret med to børn og boende sammen med sine forældre, gårdejerparret Karen og Christian Olsen, på matrikel 1e på Tjørnedalsvej på Bogø.

Kaptajn Rasmus Hartvig Dreijer, 1857-1897.

1902

Skonnertbriggen Svava af Bogø forliste julenat 1902 i Isefjorden ud for Hundested. Svava var på 194 brt. Ved forliset omkom kaptajn C.F.J. Jensen og kahytsdrengen. Forliset er beskrevet i Statistisk oversigt over de i året 1902 indtrufne søulykker, ss. 22-23.

1930

Margit af Bogø

164. M/Sk. Margit af Bogø, 58 Reg. T. Br. Bygget 1894 af Eg. Paa Rejse fra Egernsund til København med ca. 112 Tons Mursten. Sprunget læk og forlist d. 1/2 30 i Østersøen.

Søforhør i Stubbekøbing d. 4/2 30. Forlisanmeldelse dat. 4/2 30.

Kl. ca. 0.15, da Margit under en flov Ø.-lig Brise med høj Dønning var ca. 10 Sm. ØSØ. af Stevns Fyr, begyndte Motoren at gaa uregelmæssigt, og det viste sig, at Svinghjulet og Krumtapperne arbejdede i Vand. Haandpumpen blev straks sat i Gang, men kort efter gik Motoren i Staa. Uagtet Pumpen holdtes gaaende, sank Skibets Forende stadig, hvorfor Besætningen gik i Jollen. Umiddelbart efter — Kl. ca. 0.30 — sank Margit. Kl. ca. 6.30 kom Besætningen i Land ved Nordfeldt paa Møn.

Anm. Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Lækagen. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Skibet har arbejdet sig læk i Dønningerne.

Kilde: DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930, København 1931.

En af de skibbrudne var den ca. 16-årige Sigurd Christian Berend Pedersen.

1945: Motorgaleasen Svanens forlis

Galeasen Svanen af Bogø forliste den 9. marts 1945 i Storebælt, ud for Lohals. Den var på 43 registertons. Fra Dansk Søulykkestatistik 1945. Der havde tidligere været uheld ved Svanen. I november 1944 grundstødte den således vest for Masnedø, men blev bragt flot af Bogø-færgen Inger.

Galeasen Svanens besætning bestod af skipper Jens Christian Jensen, Bogø, dennes hustru og en jungmand. Aage Caspersen rejste straks til Lohals og har formentlig overværet søforklaringen i Rudkøbing den 13. marts 1945.

Den 8. juni 1945 kunne Lolland-Falsters Stifts-Tidende meddele, at Svanen var blevet bjerget og taget på bedding i Stubbekøbing for en hovedrestaurering.

Motorgaleasen Svanen med krigsbemaling.