Sognerådet

Kilder

Topbillede: Vestjysk Sogneråd holder møde. Billedet er malet af Hans Smidth i 1890’erne. Den Hirschsprungske Samling.

Nærværende side er især beregnet til primærkilder såsom referater og scanninger fra Bogø Sogneråds forhandlingsprotokoller.

Vi lægger ud med vores scanning af valgprotokollerne fra valgene til sogneforstanderskab og sogneråd.

Valgprotokol for sognerådsvalg, 1841-1894

Rigsarkivet. Bogø Kommune. Valgprotokol for sognerådsvalg, 1841-1894. Løbenummer 15-2. [Protokol med 175 scannede sider].

INDHOLD

Side 3: "Protokol over Vælgerne af Bogøe Sogn til Medlemmer af Sogneforstanderskabet, 1841 - 1844 - 1847".

Siderne 5-8: Proceduren forud for det første valg til Sogneforstanderskab

Siderne 9-161: Valgene til Sogneforstanderskab og Sogneråd 1841-1894

Side 163: "Protokol over Vælgerne af Bogøe Sogn til Rigsforsamling (Valglov 7. Juli 1848)".

Side 164: "Valgliste. 1848".

Siderne 165-174: "Valgliste til Rigsdagen, 1849".

Side 175: "Valgbettigede til Folkethinget 1850. (berigtiget Liste under Valgloven)" [Kun den første side indgår i protokollen; resten findes ifølge en note på den viste side "i Arkivskrinet"].

BEMÆRKNING

Først i 1901 indførtes der hemmelig afstemning i Danmark. Før da fremgår det af protokollerne, hvem de enkelte navngivne vælgere stemte på.

BRUGSANVISNING

For en kortere orientering er det tilstrækkeligt at rulle i vinduet nedenunder. Hvis man skal arbejde med filen, er det bedst at downloade den. Det gør man ved at vælge pop ud-pilen oppe i højre hjørne. Så åbner pdf-filen, og man kan downloade den fra download-pilen - igen oppe i højre hjørne af det nye skærmbillede med pdf'en. Filen er på 16 Mb.

Bogø valgprotokol 1841-94 Sogneforstanderskab, sogneråd, rigsdag.pdf