Løskøbelsen 1769

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

Den 27. juli 1769 udsendte Rentekammeret et noget længere dokument med de nærmere betingelser for auktionen, som blev afholdt den 19.-20. september 1769: "Nærmere Conditioner som efter Kongel. Allernaadigste Resolution bekiendt giøres til Auction over det Hans Majestæt forbeholdene Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begrebne Nyeords-Øe, item paa Masned-Øe, Faröe, Tæröe og Langöe under Wordingborg Amt, samt Baagöe under Nyekiöbings Amt ..."

Plakaten findes i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.