Bogø Mølle arkivalier

Kongelig resolution af 1718

En moderne fortegnelse over Rentekammerets kongelige resolutioner 1660-1719 i 12 store foliobind. Fortegnelsen er forsynet med navne- og stedregister, og derfor kan man let finde de resolutioner, der har med Bogø at gøre. Alle 12 bind er scannet og findes på ArkivalierOnline

Fortegnelsens referat af en kongelig resolution fra 11. januar 1718. Heri hedder det, at Tobias Ibsen på egen bekostning må lade opbygge en vejrmølle på øen Bogø.

Kongelige resolutioner - forkortelser med henvisninger til de originale akter:

  • K.R. = Pakkerne "Kongelige Resolutioner" 1707-19. (V.A. II.4).
  • R.P. = Relations- og Resolutionsprotokoller, Nr. 55-78 (1703-19) Vedføjet bindets nr. og fol.

Arkivalier 1731-1927ff., indsamlet af Margit Boding

Margit Boding har indsamlet og transskriberet en lang række arkivalier om Bogø Mølle eller rettere Bogø Møllers historie. Der har nemlig stået tre møller på samme sted. Først en stubmølle og derefter to hollændermøller. Vi har scannet Margit Bodings udskrifter til to pdf-filer, som kan åbnes eller downloades fra boksen nedenunder denne indholdsfortegnelse. I alt er det blevet til over 100 sider.


INDHOLD

FILEN: MØLLEUDSKRIFTER 1

Møns Herred Skøde- og Panteprotokol, Litra N 1847-1852

Møns Herred Skøde- og Panteprotokol, Litra J 1832-1837

Møns Herred Skøde- og Panteprotokol, Mr. N 1829-1832

Møns Herred Skøde- og Panteprotokol, Litra G 1825-1828

Møns Herred Auktionsprotokol 1824-1827

Møns Herred Skøde- og Panteprotokol, Litra D 1812-1819

Møns Herred Skøde- og Panteprotokol, Litra C 1801-1812

Møns Amt Skifteprotokol 1731-1803

Møns Amt Skifteprotokol 1770-1784

FILEN: MØLLEUDSKRIFTER 2

Møns Herred Skøde og Panteprotokol 1739-1782

Vordingborg Rytterdistrikts Birk Skøde og Panteprotokol 1738-1793

Vordingborg Amtstues Skifteprotokol 1756-1760

Vordingborg Amtstues Skifteprotokol 1737-1747

Brandforsikring. Møns Herred. Tax B. 1823-1839

Brandforsikring. Møns Herred. Tax A. 1800-1823

Brandforsikring. Møns Herred. Tax C. 1852-1858

Brandforsikring. Møns Herred. Tax B. 1800-1838

Desuden findes der i det af Margit Boding indsamlede materiale om Bogø Mølles historie diverse dokumenter fra:

Vordingborg Retskreds, Skødegenparter 1927 ff.

Stubbekøbing Herred, Skøde- og panteprotokol, 1884-1886 og 1893-1895.

Disse dokumenter vil senere blive scannet til en tredje fil i boksen.

Bodings samling - udskrifter i pdf-format

Stege Branddirektorats taksationsprotokoller

Nedenfor er der links til de sider i Stege Branddirektorats taksationsprotokoller, som omhandler Bogø Mølle og dens forgængere. De vigtigste oplysninger er udskrevet i en artikel om møllerne på Bogø i foreningens publikation Bogøs historie. Årsskrift 2018 (udgivet i marts 2019). Vi er Povl Henrik Hansen, Vordingborg, megen tak skyldig for fremfinding af de relevante passager i protokollerne.

Brandprotokollerne beror i Rigsarkivet. De er scannet og udgivet på ArkivalierOnline, hvortil linkene henviser.

1793, 23. sept. Stege Branddirektorat, Forsikringsprotokol, nr. 59, opslag 200-201

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15062250#186394,31575575

1813, 22. sept. Brandtaxation A 1800-1823, nr. 135, opslag 214-215

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186402#186402,31577907

1824, 29. juni. Brandtaxation B 1823-1839, nr. 272, opslag 85

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186403#186403,31578068

1826, 30. dec. Brandtaxation B 1823-1839, nr. 307, opslag 113, pkt. 6

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186403#186403,31578096

1833, 18. juni. Brandtaxation B 1823-1839, nr. 408, opslag 206

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186403#186403,31578189

1840, 13. juni. Brandtaxation C 1839-1851, nr. 480, opslag 12-14

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186404#186404,31578287

1840, 10. sept. Brandtaxation C 1839-1851, nr. 488, opslag 25

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186404#186404,31578300

1845, 9. dec. Brandtaxation C 1839-1851, nr. 12, opslag 95

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186404#186404,31578370

1849, 17. mar. Brandtaxation C 1839-1851, nr. 627, opslag 141, pkt. 2

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186404#186404,31578416

1851, 25. okt. Brandtaxation C 1839-1851, nr. 699, opslag 236

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186404#186404,31578511

1851, 7. nov. Brandtaxation D 1851-1858, nr. 703, opslag 10

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186405#186405,31578524

1851, 12. nov. Brandtaxation D 1851-1858, nr. 704, opslag 10

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186405#186405,31578524

1852, 17. maj. Brandtaxation D 1851-1858, nr. 715, opslag 25-26

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186405#186405,31578539

1852, 29. jul. Brandtaxation D 1851-1858, nr. 719, opslag 29-30

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186405#186405,31578543

1855, 20. jun. Brandtaxation D 1851-1858, nr. 821, opslag 170, pkt. 4

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186405#186405,31578684

1860, 9. okt. Brandtaxation E 1859-1886, nr. xxx, opslag 12-13, pkt. 5

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186406#186406,31578818

1872, 23. aug. Brandtaxation E 1859-1886, nr. xxx, opslag 90-92

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186406#186406,31578896

1877, 26. sep. Brandtaxation E 1859-1886, nr. xxx, opslag 167

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186406#186406,31578973

1882, 29. aug. Brandtaxation E 1859-1886, nr. xxx, opslag 227, pkt. 9

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186406#186406,31579033

Rigsarkivet. Stege Branddirektorats taksationsprotokoller. Scannet til ArkivalierOnline. Det viste uddrag ligger på https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186404#186404,31578289