Bogø Bylov 1783

Bogø bylov af 1. maj 1783 er i nedenstående form en afskrift fra bogen "Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskraaer", udgivet af Poul Bjerge, August F. Schmidt, Bind 4, P. Haase og Søn, 1932.

Bogø bylov findes i Møns Herreds Skøde- og panteprotokol, 1782-1801. Den blev læst på herredstinget den 19. maj 1783 og står i herredstingets protokol, fol. 15a-19b. Protokollen er scannet til ArkivalierOnline, hvor byloven begynder på opslag 19.

Bogø Bylov 1783 - afskrift.pdf

Se hertil Schummel, Helle. "Landsbyfællesskabet - hvem har skrevet hvad og hvad ved vi?" 

I Bol og by : Landbohistorisk tidsskrift, 1990, nr. 2, s. 50-91. (https://tidsskrift.dk/bola/article/view/104587/153445)