Sejlsport

Sejlsport er i sagens natur en af Bogøs populære sportsgrene. Af nogle dels hedengangne og dels stadigt spillevende foreninger kan nævnes

  • Bogø Sejlforening, stiftet 1897, opløst ca. 1960,

  • Bogø Sejlklub, stiftet 25. april 1987,

  • Lindebroens Jollelaug og

  • Skaaningebro Bådelaug.

Desuden har sejlsport været på Kostskolens program og indgår fortsat i Idrætsefterskolen Grønsunds undervisning.

Kapsejlads ved Petersværft i 1871. Blandt indbyderne var navigationslærer Ole Mathiasen, Bogø. Sejladsen var tydeligvis beregnet for sejlere fra hele regionen. Det fremgår af den geografisk bredt fordelte indbyderkreds med repræsentanter fra bl.a. Tærø, Bogø, Langø, Vordingborg og Kalvehave.


Annoncen stod i Møns Folkeblad, 17. juli 1871. Den kan læses direkte på Mediestream.


Den nystiftede Bogø Sejlforening afholdt sin første kapsejlads den 27. juni 1897. Sejladsen afsluttedes med fællesspisning på Badehotellet. Johannes Andersen var foreningens første formand og samtidig ejer af Badehotellet.


Annonce i Stubbekøbing Avis, 3.6.1897.

Resultatet af kapsejladsen, samt navnene på de 26 deltagende både og deres ejere blev offentliggjort i avisen. Meddelelsen giver os et udmærket indblik i det daværende sejlermiljø, hvor brugsbådene klart var i overtal, mens lystbåde var mere sjældne.


Stubbekøbing Avis, 29. juni 1897. Meddelelsen kan læses direkte på Mediestream.

Bogøfisker vinder ved Bellevue i 1891

Fisker J.P.J. Drejer fra Bogø vandt i juli 1891 en kapsejlads ved Bellevue i sin kvase "Hvorfor". I Berlingske Tidende, 25. juli 1891, er der en farverig beskrivelse af den eksklusive fest i Tivoli, hvor Drejer fra Bogø fik overrakt præmien for sin sejr i 4. løb med 'Hvorfor'.

Kapsejlads ved Bogø Badehotel

Kapsejlads ved Bogø Badehotel på øens nordside. Årstallet er ukendt, men kan meget vel være 1897. Det år afholdt den nystiftede Bogø Sejlforening sin første kapsejlads i farvandet nord for Bogø. Datoen var den 27. juni, og sejladsen blev afsluttet med fællesspisning på Badehotellet, som ejedes af Sejlforeningens formand, Johannes Andersen. I 1897 var den dygtige fotograf Anton J. Rasmussen fra Stubbekøbing meget aktiv på Bogø. Det kunne godt være et tegn på begivenhedens store betydning for arrangørerne, at han var blevet tilkaldt.

Georg Schmidt serverer under kapsejlads ved Bogø Badehotel. Udateret.

Kapsejlads ved Søvang. Ukendt år, men efter 1897 og før 1937. Såvidt det har kunnet konstateres, blev den sidste kapsejlads i Bogø Sejlforenings regi afholdt ved Skåningebro i 1959.

Tærø Rundt 2018. Foto: Karen Lyager.

Tærø Rundt 2018. Foto: Karen Lyager. Bogø Sejlklubs formand, Jens Linnet, styrede slagets gang.

Bogø Sejlklubs blog Signalmasten.