Jubilæer for løskøbelsen fra kronen


1944 - 175 år

Mange af deltagerne i jubilæumskørslen var klædt i folkedragter. Her gdr. Gotfred Hansen og hans kone Eli. Man kørte fra Bogø Mølle til Navigationsskolen og derfra til Skovpavillonen, hvor der var fest.

Gdr. Ribold Kas ved tømmerne.

Gdr. Jens Peter Hansen ved tømmerne. Til højre i forreste række sidder gdr. Aage Klog. Bagved sidder musikken. Ekvipagen er på vej mod nord ad Bogø Hovedgade.

Et par vælige heste

Skovfoged Johannes Ladefoged plantede en mindebøg foran Navigationsskolen. Sognerådsformand, gdr. Arnold Andersen modtog den på kommunens vegne.

Der spilles på plænen foran Navigationsskolen. Til højre Jens Peter Hansens vogn.

En scene fra højtideligheden ved plantningen af mindebøgen foran Navigationsskolen. Med spaden ses skovfoged Johannes Ladefoged., til venstre for ham, i skjorteærmer, sognerådsformand Arnold Andersen, der red i spidsen for optoget, flankeret af to unge ryttere. Til højre, med stråhat i hånden, er det muligvis tidligere sognerådsformand og førstelærer, A.P. Andersen.

Løskøbelsesfestligheder Bogø 1944.pdf

En billedsløjfe med 15 billeder, som der kan rulles ned igennem. Billede nr. 12 er et luftfoto fra 1951. Det viser den på det tidspunkt trekantede plæne for Navigationsskolen, og at mindebøgen dengang endnu stod ude i spidsen af plænen foran flagstangen. Se billederne i større format ved at bruge pop-ud pilen i øverste højre hjørne af billedfeltet.

Begivenhederne blev dækket i en række artikler i Lolland-Falsters Folketidende, 6., 7., 19. og 21. september 1944.

1969 - 200 år

Bogø Landboforening havde doneret sin kassebeholdning på 1.150 kroner til Bogø Bylaug, og de penge blev brugt til at finansiere et jubilæumsskrift i anledning af 200-året. Jubilæums­skriftet er på knap 60 sider om forskellige aspekter af Bogøs løskøbelse og almene historie. Op til 250-året i 2019 er hæftet blevet scannet og gjort tilgængeligt digitalt. Festskriftet var især forestået af tidligere sognerådsformand, gdr. Karl Jakobsen og sognefoged, gdr. Kargaard Svan.


Bogø Bylaug holdt en stor jubilæumsfest i Forsamlingshuset. Der var 253 deltagere ved spisningen, og der var underholdning og bal. Begivenhederne blev dækket i en række artikler i Lolland-Falsters Folketidende, 6. og 13. september 1969.