Jubilæer for løskøbelsen fra kronen

1919 – 150 år

Den oprindelige sten fra 1919 med indskriften "Frem, Bondemand, frem!" Stenen blev opstillet på forslag af førstelærer Peder Lydik

Den nuværende løskøbelsessten fra 1960 . Tegnene under inskriptionen er karmærker, også kaldet bomærker. Den blev opstillet efter, at den oprindelige sten var blevet ødelagt ved hærværk.

1944 – 175 år

Mange af deltagerne i jubilæumskørslen var klædt i folkedragter. Her gdr. Gotfred Hansen og hans kone Eli. Man kørte fra Bogø Mølle til Navigationsskolen og derfra til Skovpavillonen, hvor der var fest.

Gdr. Ribold Kas ved tømmerne.

Gdr. Jens Peter Hansen ved tømmerne. Til højre i forreste række sidder gdr. Aage Klog. Bagved sidder musikken. Ekvipagen er på vej mod nord ad Bogø Hovedgade.

Luemosegårds ekvipage med Oluf Stub ved tømmerne, derefter den lille datter Anne Lise, Rasmus Rasmussen Stub og Selma Stub.

Et par vælige heste. Hele serien er fotograferet af C.E. Lorentzen, Stubbekøbing.


Hemming og Ruth Hansen Keis fra pelsdyrfarmen på Kejsergården med sønnen Mogens imellem sig. Den gamle røde er spændt for jagtvognen.

Skovfoged Johannes Ladefoged plantede en mindebøg foran Navigationsskolen. Sognerådsformand, gdr. Arnold Andersen modtog den på kommunens vegne.

Der spilles på plænen foran Navigationsskolen. Til højre Jens Peter Hansens vogn.

En scene fra højtideligheden ved plantningen af mindebøgen foran Navigationsskolen. Med spaden ses skovfoged Johannes Ladefoged., til venstre for ham, i skjorteærmer, sognerådsformand Arnold Andersen, der red i spidsen for optoget, flankeret af to unge ryttere. Til højre, med stråhat i hånden, er det muligvis tidligere sognerådsformand og førstelærer, A.P. Andersen.

Kjeld, Dora og Liselotte Ladefoged var med på denne vogn. Ved den efterfølgende fest i Skovpavillonen talte Kjeld Ladefoged.

Løskøbelsesfestligheder Bogø 1944.pdf

En billedsløjfe med 15 billeder, som der kan rulles ned igennem. Billede nr. 12 er et luftfoto fra 1951. Det viser den på det tidspunkt trekantede plæne for Navigationsskolen, og at mindebøgen dengang endnu stod ude i spidsen af plænen foran flagstangen. Se billederne i større format ved at bruge pop-ud pilen i øverste højre hjørne af billedfeltet.

Begivenhederne blev dækket i en række artikler i Lolland-Falsters Folketidende, 6., 7., 19. og 21. september 1944.

Udklædt ungdom. Yderst til højre Niels Riise.

1969 – 200 år

Bogø Landboforening havde doneret sin kassebeholdning på 1.150 kroner til Bogø Bylaug, og de penge blev brugt til at finansiere et jubilæumsskrift i anledning af 200-året. Jubilæums­skriftet er på knap 60 sider om forskellige aspekter af Bogøs løskøbelse og almene historie. Op til 250-året i 2019 er hæftet blevet scannet og gjort tilgængeligt digitalt. Festskriftet var især forestået af tidligere sognerådsformand, gdr. Karl Jakobsen og sognefoged, gdr. Kargaard Svan.

Bogø Bylaug holdt en stor jubilæumsfest i Forsamlingshuset. Der var 253 deltagere ved spisningen, og der var underholdning og bal. Begivenhederne blev dækket i en række artikler i Lolland-Falsters Folketidende, 6. og 13. september 1969.

2019 – 250 år

Til jubilæet i 2019 blev der afholdt arrangementer over tre dage. Den korte version af programmet så sådan ud:

Møns Bryghus bryggede en jubilæumsøl, en Bogøl af Bock-typen med etiket af Lotte Hilden.

Ved jubilæet i 2019 blev der udgivet en bog om Bogøs historie