Jul

Kjeld Ladefoged, f. 1913, har fortalt om sin barndoms jul på Bogø i et lille stykke med titlen Jul på en ø i samlingen Julen jeg husker, redigeret af Hjalmar Havelund, Stig Vendelkærs forlag, København, 1984. Herfra har vi hentet et par små passager, der viser, hvordan julen så ud i 1920'erne i barneperspektiv. En del af stoffet går igen i Ladefogeds artikel Et naturbarn vokser op i skovfogedhjemmet på Bogø, som står i antologien Fra hytte og slot. Danske hjem i tyverne og trediverne, der udkom i 1977.

Hjemmet i skovfogedhuset

Hjemmelavede julegaver

Juleslagtning

Juleøl og julebag

Juleindkøb i Stubbekøbing

I kirken juleaften

Julebal i forsamlingshuset

I 1962 indbød Bogø Husmandsforening sine medlemmer med tilrejsende gæster til juletræ og bal i forsamlingshuset. Danselærer Frydensberg fra Vordingborg kom og legede med børnene, og bagefter spillede Svend Aage Rasmussens orkester op til bal.

Lokalhistorisk julestue 2019