Bogø Sejlklub

Bogø Sejlklub blev stiftet i 1987. Lærer Ebbe Kürstein var dens første formand.

I stiftelsesåret 1987 kom sejlklubben op på 60 medlemmer. Kreditforeningen Danmark skænkede klubben en optimistjolle. Møns Tidende, 16. oktober 1987.