Bogø Sejlklub

Bogø Sejlklub blev stiftet i 1987. Den 25. april 1987 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Bogø Navigationsskole. Lærer Ebbe Kürstein var den første formand.

I stiftelsesåret 1987 kom sejlklubben op på 60 medlemmer. Kreditforeningen Danmark skænkede klubben en optimistjolle. Møns Tidende, 16. oktober 1987.

Signalmasten - først på papir og fra 2020 digitalt

I 1992 udkom klubbens blad Signalmasten for første gang.

Dér blev resultaterne fra Tærø Rundt 1992 publiceret.

Signalmasten blev digital i 2020

I efteråret 2020 blev klubbens medlemsblad Signalmasten søsat i en smuk digital udgave.