Børneskovtur

Skoleåret sluttede altid med, at hele skolen klassevis i samlet flok med flag og musik gik til Skovpavillonen, hvor der blev danset, leget og spist is, indtil forældrene kom til aften med madkurve. Klokken 20 gik man tilbage til skolen, og så var der sommerferie.

Afgangsklassen gik forrest. Drengene lånte deres fædres ålestænger og pyntede dem med flag og blomster i toppen.

1890'erne

Skibsfører H.P. Nielsen, der voksede op på Ålborggården, fortæller i sine barndomserindringer fra 1890'erne om at gøre gymnastik i træsko (især hop på stedet) og om den årlige børneskovtur (med bagerne Olsen og Gottliebs fristende boder i skoven). H.P. Nielsen skrev sine erindringer i 1958-60.

Børneskovtur i et dramatisk år i europæisk historie: 1917

Den stråtækte gård bag fanerne er Pihlgård som den så ud før den ødelæggende brand i 1921. Tv. ses forhaven til lærer Lydiks villa på Østerskovvej 4A.

1920'erne

Børneskovtur den 17. juni 1922. Der var altid musik i spidsen, her et lille hornorkester. Til højre ligger Bogø Rytterskole, til venstre slagterens villa på Østerskovvej 2.

Førstelærer Lydik blandt eleverne ved en børneskovtur på festpladsen i Bogø Østerskov. Udateret, men vel før 1923. Der var rejsegilde på skovpavillonen i maj 1922.

1920'erne. To varianter af samme billede.

1920'erne, formentlig 17. juni 1922.

Ca. 1947

John Schmidt foran købmand Tjørnebys forretning.

Måske 1957?

Igen opstilling ved købmand Tjørneby. Foto fra Tommy Kvarsell

1965

Foran slagter A.P. Hansens forretning. Slagteren ser til fra vinduet.

1968?

Fire fotos fra Ruth og Ejler Toft Olesens samling


1969

Lærer Nymann, fru Andersen, fru Hansen, lærer Andersen, lærer Olsen og lærer Nielsen. Lisbet Birk Andersen går ved siden af lærer Nymann.

Lærer Andersen, lærer Olsen og lærer Nielsen.

Lærer Andersen, lærer Olsen og lærer Nielsen.

1970

BOGØ SKOLES SKOVTUR I 1970. Med chefen i spidsen: lærer Hans Nymann Nielsen med stok. Afgangsklassen går forrest. Fanebærer er her Niels Bo Hansen med kælenavnet Bedstefar. Ved siden af ham går Kim Riise. Drengene havde lånt deres fædres ålestænger og pyntet dem med blomster i toppen. Musikken blev leveret af Niels Riises Trio. Foto af Mogens von Haven fra Lisbeth Willum Caspersens samling.

1973

Der ses til fra købmandsforretningen. Niels Riise med harmonika, lærer Nymann med stok og alpehue.