Vandforsyning

Før vandværket kom

En kone ved en vippebrønd et sted i Danmark. Tegning af Christen Dalsgaard, 1853. Statens Museum for Kunst.

I gamle dage klarede man sig naturligvis med brønde. Dels fællesbrønde, dels brønde ved de enkelte huse og gårde. Det er ikke så meget vi ved om vandforsyningen på Bogø i ældre tid, men en indberetning fra 1857 om situationen i Bogø Præstegård kan give et lille indtryk:

Møller Axel Breitenstein skrev i juli 1934 i sin dagbog: "Brønden blev renset af Søren Rasmussen, så den nu er 11½ m dyb med 1 m vand."

Et andet eksempel på en gammel vippebrønd, men heller ikke det fra Bogø, har vi fra Gammelgård i Neder Fløjstrup, også kaldet Birkedommergården. Oprindelig bygget i 1691, udbygningerne i 1764 og 1774. 


Maleri fra 1929 af Gunnar Edvard Bruun Thane f. 1.2.1898. Beder-Malling Egnsarkiv

Ingeborg og Ole Mortensen vander hestene ved brønden på Tanggården.

Gamle fællesbrønde

På kortene nedenfor er smedemester Leif Nowickis bud på, hvor nogle af de gamle fællesbrønde (bybrønde) lå, markeret med 4 røde prikker. Det er meget tænkeligt, at de oprindelig har været vippebrønde.

Tre bybrønde i Gammelby.

Resterne af fællesbrønden bag hjørnet af Bogø Hovedgade og Vesterskovvej - lige ved Vandværket

Bybrønden i Nyby.

Resterne af fællesbrønden i Nybygade

Vandværket

Andelsselskabet Bogø Vandværk blev oprettet i 1935 og vandværket opført samme år ifølge regnskabet nedenfor. Købet af grunden på matr. 9h blev tinglyst 3.1.1936

Det forsynede fra starten kun et lille antal husstande i selve Bogø By. I 1960-70'erne blev næsten alle ejendomme tilsluttet, herunder ca. 500 nyudstykkede sommerhusgrunde. I denne udbygningsperiode kom sommerhusene først. Derefter blev de lange ledninger ud til landområderne lagt.

Værkets forsyningsområde omfatter Bogø og Farø. Ledningsnettet er 38 km langt. Der var i 2018 tilsluttet 1.190 forbrugere, fordelt på husstande i byområde og sommerhusområde.

Vandværket blev som nævnt opført i 1935 og ombygget/renoveret i perioden 1972-87. I 2010 etablerede vandværket en ny bygning til kontor, værksted og personalefaciliteter. Det ligger på Vesterskovvej 11.

Indvindingstilladelsen er på 90.000 m³ årligt. Den årlige udpumpning af drikkevand ligger på omkring 74.000 m3/år. Vandet er af høj kvalitet, uden spor af pesticider, kulbrinter og phenoler. Hårdheden er 20dH grader.

Fra vandværkets pumpehal i 2018. På væggen til højre sidder kalkknuseren.

Regnskab for opførelsen af Bogø Vandværk, modtaget fra Heidi Lücking Møller.

Bogø Vandværks første bygning fra 1935 lå helt ud til vejen, tæt op ad Elektricitetsværkets vestgavl.
Sylvest Jensen Luftfoto, 1939.

En af vandværkets stiftere

Smedemester L.M. Larsen. Medlem af Sognerådet og kredsformand for Møns Brandforsikring. Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Et bestyrelsesmedlem fra 1969 - Peter Steffensen

Forsiden til vandværkets hjemmeside i 2018

Adressen var i 2018 bogøvand.dk. I 2023 kunne man se kontaktinformation og bestyrelse på https://www.bogoevand.dk/Kontakt/Kontaktinformation

Bestyrelsen i 2023

Bestyrelsens formand i 2023 var Peter Fisker Schrøder. 

Kilde: https://www.bogoevand.dk/Kontakt/Kontaktinformation