Vandforsyning

Før vandværket kom

En kone ved en vippebrønd et sted i Danmark. Tegning af Christen Dalsgaard, 1853. Statens Museum for Kunst.

I gamle dage klarede man sig naturligvis med brønde. Det er ikke så meget vi ved om det, men en indberetning fra 1857 om situationen i Bogø Præstegård kan give et lille indtryk:

  • "300 Alen borte en Mosebrønd med slet Vand; en Brønd paa Byens Gade, men fraliggende [dvs. langt væk], giver godt Vand; men Mangelen paa Vand kan blive følelig for en større Familie".

Møller Axel Breitenstein skrev i juli 1934 i sin dagbog: "Brønden blev renset af Søren Rasmussen, så den nu er 11½ m dyb med 1 m vand."

Ingeborg og Ole Mortensen vander hestene ved brønden på Tanggården.

Gamle fællesbrønde

På kortene nedenfor er smedemester Leif Nowickis bud på, hvor nogle af de gamle fællesbrønde (bybrønde) lå, markeret med røde prikker.

Tre bybrønde i Gammelby.

En bybrønd i Nyby.

Vandværket

Andelsselskabet Bogø Vandværk blev oprettet i 1935 og vandværket opført i 1937. Det forsynede fra starten kun et lille antal husstande i selve Bogø By. I 1960-70'erne blev næsten alle ejendomme tilsluttet, herunder ca. 500 nyudstykkede sommerhusgrunde. I denne udbygningsperiode kom sommerhusene først. Derefter blev de lange ledninger ud til landområderne lagt.

Værkets forsyningsområde omfatter Bogø og Farø. Ledningsnettet er 38 km langt. Der var i 2018 tilsluttet 1.190 forbrugere, fordelt på husstande i byområde og sommerhusområde.

Vandværket blev som nævnt opført i 1937 og ombygget/renoveret i perioden 1972-87. I 2010 etablerede vandværket en ny bygning til kontor, værksted og personalefaciliteter.

Indvindingstilladelsen er på 90.000 m³ årligt. Den årlige udpumpning af drikkevand ligger på omkring 70.000 m3/år. Vandet er af høj kvalitet, uden spor af pesticider, kulbrinter og phenoler. Hårdheden er 20dH grader.

Fra vandværkets pumpehal i 2018. På væggen til højre sidder kalkknuseren.

En af vandværkets stiftere

Smedemester L.M. Larsen. Medlem af Sognerådet og kredsformand for Møns Brandforsikring. Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Forsiden til vandværkets hjemmeside i 2018