Tørlægning

Fra 1920'erne og helt op i 1950'erne blev der arbejdet med landvindingsprojekter i farvandene omkring Bogø.

Berlingske Tidende Søndags forside den 15. januar 1933. Projektet omfattede tørlægning af et areal på 12.100 ha.