Kostskolen

Hovedbygningen er fra 1893. Vestre tårn og gymnastiksalen kom til i 1903, og det store tårn, nordre tårn, i 1908. Søndre tårn blev bygget i 1914.

Skolen startede sin virksomhed den 1. september 1887. De første år holdt man til i familen Bergs private sommerbolig lige syd for Bogø Navigationsskole, samt i dele af navigationsskolen. Først i 1893 kunne skolen rykke ind i egne lokaler.

I 1890 var elevtallet 38, heraf tredjedelen fra Bogø.

[Bygningshistorien fortsættes].

Den nybyggede Bogø private Realskole, Wads Kostskole, i 1893. På altanen står bestyrerparret Anna og Christian Wad. De fleste elever bærer uniform, og nogle af dem er udstyret med cricketbat efter forbillede fra Sorø og Herlufsholm. En er til hest, en anden er fanebærer og en tredje trommeslager. I baggrunden står et par honoratiores. Den spæde beplantning vidner om, at byggeriet er helt nyt.

I bagbygningen var der spisesal, økonomilejlighed og sygestue. Den var forbundet med forhuset med en mellembygning, der foreløbig tjente som gymnastiksal. Billedkilde: Møns Museum, fotonummer: 2006061F3686

Bestyrerparret på altanen. Nogle af drengene med cricketbats og en af dem med en skibsmodel. Fra indvielsen i 1893.


Optagelse fra perioden 1903-1908. Postkort afsendt i 1909.

Postkort fra 1903-05. I 1900 byggedes en havestue og en kvist. I 1903 det vestlige tårn, samt gymnastiksal, sløjdsal, naturfagsværelse og baderum. I 1908-09 kom det store tårn til.


Udsigt over Bogø fra møllen i 1912. Kostskolens vestre tårn blev bygget i 1903 og det nordre tårn i 1908-09. Det søndre tårn mangler på billedet. Det kom først til i 1914.

Villa Dana var Christen Bergs sommerbolig, og det var også her Maren Berg boede, da hun flyttede tilbage til Bogø. I dag er Dana udslusningsbolig for tidligere kostelever under navnet Bogøkollegiet. Bemærk det for Bogø så karakteristiske dråbemønster i gavlens murværk.

Anna Wads sang til indvielsesfesten i 1887 blev sunget igen ved årsfesten i 1912. Den går på melodien Kommer hid I piger små.