Kostskolen

Hovedbygningen er fra 1893. Vestre tårn og gymnastiksalen kom til i 1903, og det store tårn, nordre tårn, i 1908. Søndre tårn blev bygget i 1914.

Skolen startede sin virksomhed den 1. september 1887. De første år holdt man til i familen Bergs private sommerbolig lige syd for Bogø Navigationsskole, samt i dele af navigationsskolen. Men først i 1893 kunne skolen rykke ind i egne lokaler.

I 1890 var elevtallet 38, heraf tredjedelen fra Bogø.


[Bygningshistorien fortsættes].

Læs om liv og lære på skolen et andet sted på webstedet, nemlig i dette afsnit.