Kostskolen

Hovedbygningen er fra 1893. Vestre tårn og gymnastiksalen kom til i 1903, og det store tårn, nordre tårn, i 1908. Søndre tårn blev bygget i 1914.

Skolen startede sin virksomhed den 1. september 1887. De første år holdt man til i familen Bergs private sommerbolig lige syd for Bogø Navigationsskole, samt i dele af navigationsskolen. Først i 1893 kunne skolen rykke ind i egne lokaler.

I 1890 var elevtallet 38, heraf tredjedelen fra Bogø. I 2014 var der i alt 405 elever på Bogø Kostskole og den i 1992 etablerede Grønsund Idrætsefterskole. Heraf var de 245 dagelever.

[Murermester Lars Mortensen, Bogø, var i sommeren 1892 i gang med opførelsen af den nye hovedbygning til Bogø Private Realskole, da han blev dræbt af lynet på Skåningebanke. Han havde tidligere bygget Navigationsskolen (1884-85) og Forsamlingshuset (1887). ... Bygningshistorien fortsættes].

I Sjællandske - Næstved for den 2. oktober 2018 var der en reportage fra den foregående dags rejsegilde på den nye tilbygning, som ses på et skråfoto i slutningen af siden.

Den nybyggede Bogø private Realskole, Wads Kostskole, i 1893. På altanen står bestyrerparret Anna og Christian Wad. De fleste elever bærer uniform, og nogle af dem er udstyret med cricketbat efter forbillede fra Sorø og Herlufsholm. En er til hest, en anden er fanebærer og en tredje trommeslager. I baggrunden står et par honoratiores. Den spæde beplantning vidner om, at byggeriet er helt nyt.

I bagbygningen var der spisesal, økonomilejlighed og sygestue. Den var forbundet med forhuset med en mellembygning, der foreløbig tjente som gymnastiksal. Billedkilde: Møns Museum, fotonummer: 2006061F3686

Bestyrerparret på altanen. Nogle af drengene med cricketbats og en af dem med en skibsmodel. Fra indvielsen i 1893.


Optagelse fra perioden 1903-1908. Postkort afsendt i 1909.

Postkort fra 1903-05. I 1900 byggedes en havestue og en kvist. I 1903 det vestlige tårn, samt gymnastiksal, sløjdsal, naturfagsværelse og baderum. I 1908-09 kom det store tårn til.


Her ses udsigten mod nord fra Bogø Mølle i 1906.

Kostskolen har fået sit vestre tårn, men endnu ikke det nordre. Herunder har vi det samme motiv fra ca. 1912. På det tidspunkt er også det nordre tårn bygget. Billedet findes i en stor indrammet version med glas.


Udsigt over Bogø fra møllen i 1912. Kostskolens vestre tårn blev bygget i 1903 og det nordre tårn i 1908-09. Det søndre tårn mangler på billedet. Det kom først til i 1914.

Villa Dana var Christen Bergs sommerbolig, og det var også her Maren Berg boede, da hun flyttede tilbage til Bogø. I dag er Dana udslusningsbolig for tidligere kostelever under navnet Bogøkollegiet. Bemærk det for Bogø så karakteristiske dråbemønster i gavlens murværk.

Skråfoto af Kostskolen og Idrætsefterskolen fra 5.6.2021 med tilbygningen fra 2018 og et tilhørende, slynget amfiteatralsk anlæg. Der var nu fire tårne bygget til den oprindelige skolebygning fra 1893. Spredt over området ses endvidere sportsanlæg, stalde, ridebane, nye bygninger til undervisning og administration, samt kostafdelinger.

Anna Wads sang til indvielsesfesten i 1887 blev sunget igen ved årsfesten i 1912. Den går på melodien Kommer hid I piger små.

Anna Wads sang til indvielsesfesten i 1887 blev sunget igen ved årsfesten i 1912. Den går på melodien Kommer hid I piger små.


I 2017 fejrede Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund deres jubilæer, henholdsvis 130 år og 25 år. Der var en reportage fra dagen i Sjællandske-Næstved, 4.9. 2017.