Badehotellet

Badehotellet Søvang

Artikel af Mia Gerdrup, bragt første gang i Årsskrift 2011 fra Bogø Lokalhistoriske Forening.

Mia Gerdrup Badehotellet Søvang.pdf

Næstved Tidende meddelte den 29. maj 1895, at brændevinsafgiften for Johannes Andersens gæstgiveri på Bogø var fastsat for tre år til 25 kr. om halvåret.

Ved en auktion den 24. marts 1902 erhvervede Jørgine Hansen hotellet som ufyldestgjort panthaver. Med et bud på 13.200 kr. var hun højstbydende.

Svend Villiam Svendsen erhvervede hotellet omkring 1916. I begyndelsen af juli 1929 meddelte aviserne, at badehotellet havde begyndt sæsonen med 14 badegæster, og at der var fuldt besat resten af måneden.

Hotelejer Svend Villiam Svendsen og hustru Anna Marie Karstensens søn Knud Christian Svendsen var udlært kok og havde bl.a. arbejdet for kongehuset. I årene 1941-46 drev han hotellet i forbindelse med sin fars sygdom. Herom berettede Knud Svendsen i et interview i Lolland-Falsters Folketidende, 14.6.2003.

Badehotellet Søvang omkring 1904

Postkort indgået i Det Kongelige Biblioteks billedsamling i 1905

Udsigten mod Sjælland fra badehotellets have

Udateret postkort fra Det Kongelige Biblioteks billedsamling. Måske omkring 1905-10.

Georg Schmidt serverer under kapsejlads ved Bogø Badehotel. Udateret.

Glade dage på badehotellet i 1920

Navigatører på udflugt med damer.

Nr. 2 fra højre er Aage Willum Caspersen.


Britiske journalister interneret i 1940

De britiske journalister, der i 1940 på tysk foranledning var blevet interneret på Bogø Badehotel, efterlod sig denne lille hilsen i murværket. Forløbet af denne ufrivillige badeferie er beskrevet i en artikel i Årsskrift 2012 for Bogø Lokalhistoriske Forening.

Film på Bogø Badehotel i 1943

Albert Rasmussens film "Falster i farver" gik i 1943 sin sejrsgang på egnen. Mandag den 4. oktober 1943 blev den vist på Bogø Badehotel, hvor ca. 100 tilskuere gav deres bifald til kende.

Brøndby Kommunes Observationsskole

Observationsskole på Bogø, hvor skolebørn i op til et år opholder sig fra mandag til fredag med henblik på at få afdækket deres vanskeligheder. Hovedsagelig for børn over 10 år. (Brøndby Kommunes beskrivelse af 2006).

Badehotellet i 2014

I 2009 købte tre par det tidligere badehotel af Brøndby Kommune, som i en årrække havde anvendt det som observationsskole. Ejerforeningen har et websted med flere billeder.