Mejerier

Fællesmejeriet. I 1883 blev der bygget et privat mejeri på Bogø Hovedgade 93, men det blev i 1899 omdannet til bryggeri under indtryk af konkurrencen fra Bogø Andelsmejeri, der var blevet stiftet i 1892 til trods for indædt modstand fra den private mejeriejer, Johannes Andersen.

Bogø Andelsmejeri, opført i 1893. Her på et postkort fra begyndelsen af 1910'erne. Farøvej 2.

Frederik Wilhelm Petersen tiltrådte som mejeribestyrer i 1910. Han står her foran mejeriet med sin kone, Jelva Hansine, f. Jensen, to små børn, formentlig ægteparrets førstefødte, samt mejeriets personale i form af mejerske og mejerist/mejerielev. Bestyrerparret var blevet viet i Maribo, 2.12.1908. Ved folketællingen i 1916 havde bestyrerparret tre børn: Thea Marie Petersen, f. 18/3-1909, Inger Agnes Petersen, f. 1/8-1910, og Ragna Emilie Petersen, f. 7/11-1911. På det grundlag kan vi nogenlunde sikkert udlede at billedet må være taget i begyndelsen af 1910'erne.

Bogø Andelsmejeri 1893-1964, artikel af Ejler Svan

Artiklen blev bragt første gang i Årsskrift 2011 for Bogø Lokalhistoriske Forening.

Bogø Andelsmejeri af Ejler Svan.pdf

Andelsmejeriets tilblivelse og første 50 år blev også beskrevet i en artikel i Lolland-Falsters Folketidende, 28. august 1943.

Gårdejer Jørgen Peter Hansen Keis, Aalborggaarden, var formand for Andelsmejeriet fra 1913. Opslaget er fra værket Danske Mejerier.


Se mere stof om mejeriernes forhold på siden Industri og fabrikation.