Udskiftningskort

Præstegårdsjordernes udskiftning i 1785

I Årsskrift 2019 for Bogøs historie offentliggøres for første gang et interessant kort fra 1785 over præstegårdsjordens udskiftning. Før 1785 havde præstegårdens jorder som det var vanligt ligget spredt i Bogøs 3 marker og på overdrevene, men i 1785 blev de samlet på én lod. Det er denne nye tilstand kortet illustrererer. Præstegården er markeret med det røde kvadrat i sydvest. I nordøst går præstegårdsjorden helt ud til Ellenæs Hage, hvor den støder op til degnejorden. Kortet udmærker sig foruden ved sin smukke udførelse ved at landmåler Zøllnern har påført marknavnene: Rævegravs Agre, Skovbryns Agre, Alterstens Agre, Hejrebjergs Agre, Ellernæs Agre, Hulagre, Sandstykkerne, Peder Degns Mose, Gåseholm, Præstemose, Præstemose Stok, Hestemose Stok og Toften.

En stor liste over alle Bogøs marknavne findes i et skema, vi har udarbejdet på grundlag af en taksation af 1795. Se også vores liste fra en åstedsforretning i 1798.

Hvis man vil downloade udskiftningskortet i stor størrelse med henblik på at zoome ind på detaljerne eller bruge det som åbningsbillede på sin store skærm, kan man bruge dette link: http://kortlink.dk/258rx

Kortet er fundet på Rigsarkivet. Møns Amt. Landvæsenskommission for Møns Herred: Åstedsforretninger for Møn (1779-1823).

Kortet er klikbart og kan åbnes i stor størrelse.

Degnejordernes og skolejordens udskiftning i 1785

Carte over Degnens Jorder paa Bogøe Land Aar 1785 udskiftet ved Zøllnern. Fra venstre ligger Ellernisse Mad, Store Havre Stycker og Stenkilde. Kortet med et tilhørende notat om degnens tidligere og nye jorder findes i Rigsarkivet. Møns Amt, Landvæsenskommission for Møns Herred: Åstedsforretninger for Møn (1779-1823) 2.

Kortet er klikbart og kan åbnes i stor størrelse.

Originalen er som nævnt i Rigsarkivet. Møns Amt, Landvæsenskommission for Møns Herred: Åstedsforretninger for Møn (1779-1823) 2. I denne pakke fylder lægget med Bogøs udskiftning mindst 200 sider. I lægget findes også de her viste to udskiftningskort fra 1785 tegnet af landinspektør Zøllnern; det ene af præstegårdsjorden, det andet af degnens jord. Lægget rummer endvidere taksationsresultatet fra 9. september 1795 og de følgende dages taksation, hvoraf fremgår de enkelte jordstykkers (åses og enges) størrelser og navne.

Udskiftningskortet for hele Bogø er desværre ikke fundet, men alle muligheder er endnu ikke udtømt. Foreløbig må man altså klare sig med Original-I-kortet fra 1809, som i et vist omfang afspejler udskiftningskortet.