Kort

Hvor finder jeg kort over Bogø?

  • Det er nærliggende først at søge på Geodatastyrelsens "Historiske kort på nettet". Her er der matrikelkort, sogne- og herredskort, økonomiske kort, topografiske kort og søkort.
  • Den anden hovedindgang er SDFE kortviser, som fremstilles af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Her kan man få vist aktuelle og historiske baggrundskort og søge på matrikler og adresser.

Bogø Sogn, 1817


Interaktivt kort: Bogø Sogn på de høje målebordsblade 1842-99

Der kan zoomes og trækkes i kortet. På smartphones er skærmen for lille til, at man får glæde af kortet; det kræver en pc eller tablet.


Bogø Sogn på topografisk kort 1980-2001. Interaktivt. Der kan zoomes og søges.

På smartphones er skærmen for lille til, at man får glæde af kortet.; det kræver en pc eller tablet.


Husnumre på Bogø. Nutidigt, interaktivt kort.

Husnumrene vises først, når man har zoomet så meget ind, at målepinden forneden viser 20 m. Kortet kan trækkes rundt over hele sognet. Kortet virker ikke på smartphone; det kræver en pc eller tablet.


Lave målebordsblade 1901-1971 med de nuværende matrikler lagt ind. Interaktivt kort

Kortet kan zoomes og trækkes rundt over hele sognet. Zoom ind, så viser matriklerne sig. På smartphones er skærmen for lille til, at man får glæde af kortet; det kræver en pc eller tablet.