Interiørfotos

I perioden ca. 1910-20 var det populært at få taget interiørfotos. Desværre kender vi ikke ret mange fra Bogø. Derfor hører vi gerne, om der er nogen, der har kendskab til flere.

Ålborgvej 36, Rydahlsminde. Gårdejer Christian Hansen, f. 1870 og hans kone Camilla, f. 1870, i midten. Tv. sønnen Gotfred Hansen, f. 1894, og datteren Elna Hansen (kaldet Bogø), f. 1899, som overtog gården efter forældrenes død. Th. Erik eller Peter Bogø og Anna Hansen, f. 1895. Anna blev gift med Jens Peter Hansen og flyttede ind på Steffensminde, Ålborgvej 38. Gravsten for forældrene og datteren Elna kan ses her, mens Gotfreds og hans kone Elis er her. Mon ikke billedet kan være fra 1910-12?

Interiørbillede fra den fine stue, "øverstestuen" på Enggården, der ligger på Bremavej 3, Bogø. Ifølge bagsideteksten er billedet fra ca. 1910-11. Siddende til venstre ses gårdens ejere Hans Jørgen Jørgensen Stub, ca. 50 år, og Mette Stine (Kirstine) Jørgensen, ca. 45 år; siddende til højre deres plejedatter Minna Karla Nielsine Jørgensen, f. 18. november 1893, og Kristian Rasmussen Holm, f. 25. maj 1889, søn af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen Holm på Sparegården, som Minna og Kristian senere overtog. Parret blev viet den 29. november 1912 i Bogø Kirke. Stående i midten Kristian Nielsen, formentlig karl på gården. Kvinden i baggrunden er tjenestepigen Jakobine Petrine Petersen, kaldt Bine. Arkiv: Dines Bogø.

Anna og Gustav Petersen Klog i hjemmet på Stenkildevej 3.

Line Klog i hjemmet på Bøgely, Østerskovvej 42, med Aage og Agda. Ca. 1910.

Christian og Rasmine Andersen i det hus, de byggede på Bogø Hovedgade 109. Her tilbragte de deres otium efter årene som ejere af Østerskovgård, Fruekildevej 15, Bogø.

Fra venstre sidder navigationslærer Rasmus Antoni Landt, Meta Magrethe Biering og pastor Harald Biering. De to til højre er ikke identificeret. Billedet er udateret, men kunne være fra 1920-23. Vi ved ikke, om billedet er fra Landts eller Bierings hjem, men Landt sidder så hjemmevant, at man umiddelbart forestiller sig, at billedet er taget hos Landt i hjemmet ved siden af Navigationsskolen.

Begge fotos formentlig fra Landts hjem. Det ene dateret 1922. Bortset fra Landt er personerne uidentificerede.

Constance og Rued Langgaard - samt Constances nevø, Gerhardt Tetens - var i 1932 på sommerophold på Bogø. Adressen kender vi ikke. Her ses Langgaard ved klaveret. Under besøget skrev Langgaard en artikel med titlen "Er Musikkens Brud med Romantikken en Fejltagelse?" Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

"Oldemors stue", aftægtsstuen på Tanggården. Udateret, men fra perioden 1923-49.

Fra smedjen, Bogø Hovedgade 103

Aage Drejer, Smede-Aage, f. 11. maj 1903, med naboen Ernst i smedehuset. Borddugen var altid praktisk nok aviser. I sin ungdom emigrerede Aage til Argentina, men vendte senere tilbage til Bogø. Aages far var Hans Kristian Drejer og hans onkel hed Jakob Peter Jørgensen Drejer, kendt som J.P.J. Drejer. Sidstnævnte var en engageret kvaseskipper og skænkede i taknemlighed hylden med Christen Bergs buste i Forsamlingshuset. Aages farfar var skipper Jørgen Peter Rasmussen, kaldet Drejer.