Vesterskovgård

To unge gårdejere. Gotfred Hansen, Stæhrgården, og Georg Riise, der erhvervede Vesterskovgård i 1928. Udateret, måske begyndelsen af 1930'erne

Luftfoto 1939

30 tdr. land, 3 heste, 16 stk. hornkvæg og 40 svin (oplyst i 1946). Sylvest Jensen luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek