Vesternæsvej 10

Sylvest Jensen luftfoto, 1939

Slutningen af 1950'erne-begyndelsen af 1960'erne. Stuehuset er blevet udvidet, og en del af huset har fået nyt tag

Vesternæsvej 10 er matrikel 21ab.

Tærskning

Vesternæsvej 10. Familien i gang med tærskningen. Ole Hansen Mortensen står på toppen af halmlæsset, Poul Mortensen passer tærskeværket, og Birthe Mortensen tager imod halm på loftet. Tilbygningen til stuehuset var fra engang sidst i 50'erne - først i 60'erne. Fra Mia Gerdrups album. Mia er datter af Birthe og Poul Mortensen.

Moderne køkken

Omkring 1960 holdt moderniseringen sit indtog på Vesternæsvej 10. Birthe Mortensen i sit moderne køkken; en del af den nye tilbygning til stuehuset. Linoleum i skakmønster på gulvet, hvide fliser på væggene, el-komfur ved siden af det gamle jernkomfur (det gav fortsat varmen), køkkenbord med stålvask. Den midterste dør gik ind til spisekammeret med nedgang til en lille kælder. Birthe Mortensen er som vanligt i en mønstret kittel, sikkert indkøbt på postordre fra Daells Varehus. Poul Mortensen er manden bag linsen; han havde netop fået et kamera i gave, selvom det egentlig var fruen, der var den fotointeresserede. En fin illustration til historien om moderniseringen af de danske køkkener. Fra Mia Gerdrups album.