Vesternæsvej 10

Sylvest Jensen luftfoto, 1939

Slutningen af 1950'erne-begyndelsen af 1960'erne. Stuehuset er blevet udvidet, og en del af huset har fået nyt tag