Vestergård

Vesterskovvej 16. Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek.

Vesterskovvej 16. Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Vestergård på Vesterskovvej 16 ligger på matrikel 19b. Den er opført i 1850. Hos Spilcker, bd. III, 1946, var den på 25 tdr. land plus eng og mose. Besætningen var på 3 heste, 12 stk. hornkvæg, 8 svin og 1 får. Gården tilhørte på det tidspunkt Peter Holm Nielsen. Den havde da været slægtsgård i tre generationer.