Tjørnevang

Matr. 1g på Tjørnedalsvej 10 blev udstykket fra præstegårdsjorden i 1877. Den første ejer var Hans Christensen Thomsen som fik skøde på matr. 1g den 16.12.1879, (No. 6). Senere i Niels Anton Riises eje. I 1912 skøde fra dennes hustru Christiane Henriette Riise, f. Thomsen, til Jens Peter Mikael Larsen (f. 1886 i Vollerup Kobbel), gift i 1910 med Hansine Jakobine Rasmussen (f. 1889 i Hårbølle), begge fra Fanefjord sogn. I 1958 fik deres søn, Hans Christian Larsen / Hans Kristian Larsen, gift med Martha, skøde på ejendommen, og i 1994 dennes søn, Peter Frederik Larsen.

Jens Peter Larsens soldaterpibe. Foruden navnet har porcelænspibehovedet påskriften "Trainconstabel ved 6. Batteri, No. 416" og på bagsiden "Erindring fra Tjenesten 1906-07". Fra en lokal samling på Bogø.

Hans Kristian Larsen, f. 1911, drev "Tjørnevang", en lille ejendom på Tjørnedalsvej 10. Han var søn af ølhandler Jens Peter Larsen, der havde erhvervet gården i 1912. Anne Damsbo har udskrevet en række af Hans Christian Larsens notater fra hans erindrings- og noteringsbog for 1958. De giver et indtryk af de vigtigste gøremål i livet på en gård på Bogø og udgør for så vidt - i mindre format -en pendant til Rasmus Stæhrs meget ældre kalenderindførsler fra Farø. Også mølleren på Bogø var i øvrigt i en årrække en flittig kalenderskriver om stort og småt i livet på Bogø. (Møllerens kalendernotater opbevares i Bogø Lokalhistoriske Arkiv. Jørgen Damsbo har udskrevet udvalgte dele af dem).

Ud over de daterede notater nedenfor bemærker Anne Damsbo, at Larsen også har noteret, hvornår han har fået løbet sin køer, og hvornår de har kælvet. Alle hans køer har navne: #20 Naps, #21 Sorte Per, #19 Mette, #11 Blondie, #22 Gullaks, #10 Svart, #23 Bitten og #24 Blissi

1958

31. januar: Dilettant Jagtforeningen

1. februar: Kørt kulisser fra dilettant

17. februar: Fastelavn

27. februar: Biografen brændt

1. marts: Stanget ål på isen

4. marts: Kommunevalg

15. marts: Indvielse af Bogø Hjemmeværnsgård

12. maj: Sendt de første rejer

20. maj: Sat køer på græs

3. juni: På blus (AD: stange ål)

7. juni: Overtaget ejendommen

13. juni: Færdig med roerne 1. gang (AD: færdig med at luge roer)

29. juni: Fugleskydning på Bogø

6. juli: Fugleskydning Sortsø

17. august: Afmejet

6. september: Indhøstet 562 neg

7. september: Udtærsket

29. november: Færdig med at tage roer op

11. december: Leveret de sidste sukkerroer

"Tjørnevang", Tjørnedalsvej 10. 1949. Måske er det Hans Kristian Larsen og hans kone Martha, der står ved indkørslen til gårdspladsen og kigger på fotoflyet. De blev gift i 1935.

Hans Kristian Larsens notater for februar måned 1958 i Erindrings- og Noteringsbog for landmænd. Det fremgår, at det store arbejde i februar måned var vedligeholdelse af ruserne. Ligesom Rasmus Stæhrs og møllerens kalendere rummer også Larsens  kalender daglige notater om vejret.

Hans Christian Larsen / Hans Kristian Larsen er forfatter til en beretning om Bogø Sejlforening. Den har været optrykt i Bogø Sejlklubs blad Signalmasten, 1992, nr. 2.

En avisannonce rummer et af beviserne for, at der har været damplokomobiler på Bogø. Et damplokomobil af det engelske mærke Marshall blev i 1918 averteret til salg på Bogø af Jens P. Larsen, "Tjørnevang". Foruden damplokomobilet blev en halmpresser fra Holbæk Maskinfabrik og et tærskeværk fra Nordsteens fabrik i Hillerød udbudt til salg. Lolland-Falsters Folketidende, 29. januar 1918. Se selv avissiden direkte på dette permalink

Af Stubbekøbing skibsliste kan man i øvrigt se, at tærskeværker og lokomobiler blev losset i Stubbekøbing allerede i 1880.


Nedenfor billeder af Marshall lokomobiler.

Fra Marshall-samlingen på Il Museo della Macchina a Vapore di Risi Franco i Italien, San Giovanni in Persiceto.