Tjørnedal

Matr. 1k. Tjørnedalsvej 5. Udstykket fra præstegårdsjorden i 1877. Skøde til økonom Christian Olsen på matr. 1e (i 1881), 1i og 1k (i 1879). Skøde til Rasmus Olsen på alle tre matrikler i 1901. Skøde til Hans Jørgen Jensen i 1907. Skøde til Hans Peter Rasmussen i 1913. Skøde til Hans Hansen (Søbjerg) i 1925.

I 1928, 1932 og 1950: Gårdejer Peter Emil Olsen.

Peter Emil Olsen, f. 1905, blev i 1932 gift med Ane Lucie Katrine Holm, f. 1912. De fik fire børn: Ejgil, som blev gift med Post Børges datter Yvonne. Grethe, som blev gift med Kaj Jensen på Tjenergården, nu Restaurant Stalden (Kirsten Wilkkis forældre). Lilli Olsen, som i mange år var graver ved Bogø Kirke - med bopæl ved Kirken. Og Helge Johannes Olsen, f. 3.4.1946.

Efter Peter Emil Olsen overtog Helge Olsen ejendommen, som han i 1984 solgte.

Tjørnedal på de høje målebordsblade i slutningen af 1800-tallet.

"Tjørnedal". Gårdene på Tjørnedalsvej opstod ved udstykning af præstegårdsjorden i 1877.

Tjørnedal i 1951, mens Emil Olsen var ejer, på en optagelse fra Odense Luftfoto. Det Kgl. Bibliotek.

Helge Olsen, Tjørnedal, trækker køer til dyrskue.