Tjørnedal

Matr. 1k. Tjørnedalsvej 5. Udstykket fra præstegårdsjorden i 1877. Skøde til økonom Christian Olsen på matr. 1e (i 1881), 1i og 1k (i 1879). Skøde til Rasmus Olsen på alle tre matrikler i 1901. Skøde til Hans Jørgen Jensen i 1907. Skøde til Hans Peter Rasmussen i 1913. Skøde til Hans Hansen (Søbjerg) i 1925.

I 1932 og 1950: Gårdejer Emil Olsen. Efter ham overtog Helge Olsen ejendommen, som han i 1984 solgte.

Tjørnedal på de høje målebordsblade i slutningen af 1800-tallet.

"Tjørnedal". Gårdene på Tjørnedalsvej opstod ved udstykning af præstegårdsjorden i 1877.

Tjørnedal i 1951, mens Emil Olsen var ejer, på en optagelse fra Odense Luftfoto. Det Kgl. Bibliotek.

Helge Olsen, Tjørnedal, trækker køer til dyrskue.