Tanggården

Tanggården. Malet efter fotografisk forlæg fra 1920'erne, formentlig af Ellen Harboe i 1950.

Det fotografiske forlæg for gårdmaleriet.

Ingeborg og Ole Mortensen vander hestene

Kaj Larsens noter om Tanggården

Matrikel 21d Tanggården 18 tdr. land

Rs. Stæhr skriver i sin dagbog 15/3 1823: Hans Mortensen bygger hus på Wilkelodden

1834 - 141: 011789 Hans Mortensen ; parc., 45 år < d. 10/1 1847/57 år gl.

g. 1816 m. 060790 Mette Kirstine Jacobsdatter, 44 år

1850-30: 060790 Mette Kirstine Jacobsdatter, 60 år, enke, lever af sin jordlod

overtages af sønnen

011829 Ole Hansen Mortensen

g. 1. gang 1855 m. 410824 Trine Marie Johanne Sidenius < d. 1859/36 år

g. 2. gang m. 011847 Anne Marie Hansen (Klemmensen)

1860 Ole, enkemand

1870 - 998: Ole 40 år, landbrug & Anne Marie 23 år

På aftægt: 060790 Mette Kirstine Jacobsdatter, 79 år

1890-50: 011847 Ane Marie Hansdatter, landbrug

enke ef. 011829 Ole Hansen Mortensen

1901-288: 011847 Ane Marie Hansdatter

overtages af sønnen

1906 -34/14: 131869 Hans Peter Mathias Ernst Hansen Mortensen

g. m. 020872 Petra Hansigne Jensen, f. på matrikel (#) 79c

På aftægt: 011847 Anne Marie Hansen (Klemmensen)

Overtages 1928 sønnen

191900 2508 Ole Mortensen < d. 1976

g. 1901 m. 1901 Ingeborg Jacobsen < d. 1973

Overtaget af sønnen

Poul Mortensen

g. m. Birthe

og jorden fra # 21c lægges til # 21d

1981 Gården solgt - Birthe og Poul Mortensen flytter til villa “Beta”.

Beskrivelse fra 1946

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946. Den daværende ejer, Ole Mortensen, overtog gården i 1928. Fra gårdbeskrivelsen (omkring 1946): Gårdejer Ole Mortensen er født den 25. august 1900. Hans gård har været slægtsgård gennem fire generationer. Den stammer fra ca. 1750 og er blevet ombygget og udvidet i årene 1921-22, 1925 og 1939. Ole Mortensen overtog gården i 1928. Der hører 18 tdr. land jord til gården, og dens besætning er på 2 heste, 10 køer, 6 stk. ungkvæg og 12 svin.

Luftfoto 1949

Tanggården 1949; findes både i sort/hvid og farve. Mia Gerdrup ejer farvebilledet, som blev indkøbt af hendes farfar, Ole Mortensen. Luftfoto: Sylvest Jensen. S/h-version fra Det Kongelige Bibliotek.


Luftfoto 1986

Tanggården, Vesternæsvej 7, Bogø. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto, 1986. Det Kongelige Bibliotek. På dette tidspunkt ejede Bent Skriver gården.

Ved kysten ses fyret.