Steffensminde

Ålborgvej 38, matrikel 25f. Skøde på 25f, 3. januar 1873. Fra Jacob Jensen Keis til Esben Jacobsen [Keis]. Læst 7. januar 1873.

Næsten samtidig med overtagelsen fik Espen Jacobsen tildelt stormflodsstøtte på 80 rigsdaler, jf. Centralkomiteen af 1848. Brevkopibog vedr. stormfloden 1872; breve stilet til lokale sogneråd, komiteer o.l.

Esben Jakobsen, f. på Bogø 16.7.1845. Søn af gårdmand Jakob Jensen Keis og hustru Ane Elisabeth Jørgensdatter. Ved navnebevis af 16.12.1905 blev hans fulde navn Esben Jakobsen Keis. Forældrene havde matr. 25 (nu Skovly).

Stuehusets brandforsikring i 1870 kan ses nedenfor som nr. 78 i Skøde- og Panteprotokollen, samt i forsikringsprotokollen på https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15062305#186399,31576715

Jens Peter Hansen, 1895-1985.

Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing.

Anna og Jens Peter Hansen ved brylluppet.

Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing

Anna og Jens Peter Hansen med deres førstefødte Edith, f. 9.10.1920, foran Steffensminde kort efter overtagelsen.

Skøde 12. december 1919. Fra Johannes P. Klog til Jens Peter Hansen. Læst 29. december 1919.

Steffensminde i 1939 (før branden i 1950) med bistader i haven

Anna og Jens Peter Hansen i kane efter 1950.

Else Hansen som konfirmand. 7. april 1937. Datter af Anna og Jens Peter Hansen. Fra Else Hansens album. 

Steffensminde på et Sylvest Jensen-luftfoto fra 1952. Gården brændte ved et lynnedslag i 1950. Nyt stuehus og ny stald blev bygget i efteråret 1950. Maskinhuset til venstre har endnu knapt nok rejst sig over fundamentet.  

Esben Keis sælger til Jens Cornelius Steffensen (1889-1963) til overtagelse 1. april 1912. Skødet læst 2.7.1912, no. 1.

Jens Cornelius Steffensen bliver 31.1.1913 gift i Bogø Kirke 1. gang med Meta Frederikke Jakobsen, f. 17.3.1883. Hun var datter af afdøde gårdejer Rasmus Jakobsen og hustru Karen Larsen af Bogø.


Jens Cornelius Steffensen sælger til Johannes P. Klog, skødet læst 9.12.1916, og Johannes P. Klog sælger til Jens Peter Hansen, skødet læst 29.12.1919.

www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124639,18374112 

Matrikelkort 25a, 25b og 25f

Matrikelkort for perioden 1860-77. Matrikel 25f, nuværende Ålborgvej 38, blev i 1872/73 udskilt fra helgården, matrikel 25, hvor Skovly med matrikelnummer 25a er den største gård.