Stæhrgård

Fra gårdspladsen på Stæhrgården. Sten fra 1878 med ejernes initialer i brolægningen. Øverst HHS for Hans Hansen Stæhr, f. 1836, nederst AMLS for Ane Marie Larsdatter Stæhr, f. 1832. Ane Marie var datter fra Kathøjgård. Foto: Jørgen Stæhr