Stæhrgård

Fra gårdspladsen på Stæhrgården. Sten fra 1878 med ejernes initialer i brolægningen. Øverst HHS for Hans Hansen Stæhr, f. 1836, nederst AMLS for Ane Marie Larsdatter Stæhr, f. 1832. Ane Marie var datter fra Kathøjgård. Foto: Jørgen Stæhr

Gårdmaleri fra 1906

Gårdmaleri fra 1906, signeret A. Larsen

Stæhrgården ca. 1912-17

Foto: Christian Rasmussen, Nørre Allé 23, København. Fra familien Klogs samling

Luftfotos af Stæhrgården

Stæhrgård i Eli og Gotfred Hansens tid

Gotfred Hansen, Stæhrgården, med Georg Riise, der havde en af nabogårdene, Vesterskovgård

Eli og Gotfred Hansen med deres syv første børn i haven på Stæhrgården. Begyndelsen af 1930'erne. Fotograf: A.M. Knudsen, Nr. Alslev. Eli Olsen og Gotfred Hansen blev viet i Bogø Kirke den 24. februar 1922. Eli var da 24 år og Gotfred 27 år. Eli var født 7. juli 1897 i Magleby Sogn; Gotfred den 21. juni 1894 i Bakkebølle, Vordingborg Landsogn.

Stæhrgården i Gitte og Eskil Jørgensens tid

Eli og Gotfred Hansens datter, Inge Birgitte ('Gitte') og Eskil Jørgensen overtog Stæhrgården, da Eli og Gotfred Hansen købte Gallegården.

Beskrivelse fra 1989-90

Lisbeth og Per Klog overtog Stæhrgård i 1981. Beskrivelsen stammer fra Danske gårde i tekst og billeder. Storstrøms Amt, Bind II. MØN, NYKØBING, NØRRE ALSLEV, STUBBEKØBING OG SYDFALSTER KOMMUNER. Oplysningerne til bogen er indsamlet 1989-90. Kilde: https://slaegtsbibliotek.dk/922555.pdf

Stærhrgård på de høje målebordsblade